Gemeente Tilburg


22-11-99

Omgevings verkenning Laarveld-oost vastgesteld

Initiatief voor luxe woontoren langs Ringaan Zuid

Van der Weegen bouwgroep en Bouwbedrijf Remmers b.v. hebben bij de gemeente een schetsplan ingediend voor een woontoren langs de Ringbaan Zuid, schuin tegen over het Willem II stadion. De appartementen beslaan de hele verdieping en zullen voor circa ƒ 750.000 v.o.n. worden verkocht. Alle appartementen krijgen een sfeer van een penthouse. De architect is Jacques de Brouwer, die ook de torens bij het Cenakel heeft ontworpen. Het college van B6W heeft het initiatief voor kennisgeving aangenomen en in principe ingestemd met de concept-omgevingsverkenning. Pas na de inspraakbijeenkomst met belanghebbenden wordt een definitief besluit genomen.

De woontoren is rank en strak vormgegeven en 75 meter hoog. Per laag wordt één appartement gehuisvest. In totaal gaat het om 24 appartementen. In het plan krijgen duurzaam bouwen en diverse milieuaspecten extra aandacht. In verband met het verkeersgeluid van de Ringbaan Zuid is aan de zuidzijde een geluidsscherm nodig, dat een multifunctioneel karakter krijgt. Het bestaat voornamelijk uit panelen, zonne-collectoren en serres die respectievelijk stroom, heet water en warme lucht produceren.

De omgevingsverkenning geeft een aantal belangrijk uitgangspunten. Een aantal van deze uitgangspunten zijn wettelijke randvoorwaarden, zoals het voldoen aan de Wet Milieubeheer en de Wet Geluidhinder. Andere uitgangspunten zijn onder meer: het groen behouden, het plangebied in zuidelijke richting ontsluiten, ruimte rond de nieuwe bebouwing niet onttrekken aan de toegankelijkheid en parkeren op eigen terrein met een parkeernorm van 1,4 parkeerplaats per woning. Daarnaast wordt ruime aandacht besteed aan de schaduwwerking van de bebouwing en privacy.

Na behandeling van dit initiatief in de commissie ROV van 6 december a.s., zal de concept-omgevingsverkenning vrij worden gegeven voor inspraak. Wanneer het college van B&W besluit om door te gaan met de planontwikkeling, is een bestemmingsplanherziening nodig.

Deel: ' Omgevings verkenning Laarveld-oost Tilburg vastgesteld '
Lees ook