Keywords: nieuws, actueel, Nieuwegein,

OMNIBUSENQUETE 1999

In januari 1999 wordt voor de derde keer de Omnibusenquete in de gemeente Nieuwegein verspreid. Er worden 2.500 inwoners van 18 jaar of ouder benaderd (een willekeurige steekproef) met een uitgebreide vragenlijst over allerlei onderwerpen die de gemeente aangaan. Op deze manier wil de gemeente nagaan of zij met haar beleid op het goede spoor zit en wil zij bovendien graag horen waar dez koers volgens de ondervraagde burgers bijgesteld zou moeten worden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau STOGO uit Utrecht in opdracht van de gemeente Nieuwegein.

Elk jaar opnieuw

De gemeenteraad heeft in oktober 1997 besloten dat voortaan elk jaar deze Omnibus-enquete afgenomen zal gaan worden omdat zij dit een goed instrument vindt om op de hoogte te blijven van wat er leeft onder de inwoners van Nieuwegein. In 1993 is het onderzoek voor de eerste keer uitgevoerd en in 1996 is het herhaald. Voor de inwoners van Nieuwegein is dit onderzoek een extra mogelijkheid hun stem te laten horen en invloed op de gang van zaken binnen hun gemeente uit te oefenen. Door het jaarlijks houden van een breed onderzoek, wil de gemeente tevens voorkomen dat de burgers overspoeld raken met allerlei deel-enquetes over diverse onderwerpen. De ingevulde gegevens worden vertrouwelijk en volgens de daarvor geldende wettelijke regels behandeld.

Resultaten

De resultaten van de Omnibusenquete worden in mei openbaar gemaakt. Het is uiteraard de bedoeling dat duidelijke signalen van de invullers door de gemeente opgepikt zullen worden. Zo is in het onderzoek onder meer naar voren gekomen dat er behoefte was aan de mogelijkheid van een referendum. Dit heeft geresulteerd in de huidige Nieuwegeinse referendumverordening 1998. Een ander voorbeeld betreft de roep om een toekomstvisie van het gemeentebestuur. Ook dit is opgepikt en heeft geleid tot het boekje 'Lijnen naar de toekomst' waarin het gemeentebestuur haar visie op de nabije toekomst van Nieuwegein heeft neergelegd.

Deel: ' Omnibusenquete 1999 Nieuwegein '
Lees ook