Nederlandse Vereniging van journalisten

Omroepmedewerkers bereid tot acties

Medewerkers bij de publieke omroep zijn massaal bereid tot acties. Zij wijzen het magere bod van de omroepwerkgevers voor een nieuwe CAO resoluut van de hand. Bij de eerste omroepen zijn actiecomités geformeerd.
De afgelopen weken hebben de NVJ en de andere bij de omroep betrokken bonden de leden geraadpleegd over het CAO-voorstel van de werkgevers. De achterblijvende salarisontwikkeling, verslechtering van sociale regelingen en het voorstel demotie (lager loon bij het aannemen van een lager gekwalificeerde baan) in de nieuwe CAO mogelijk te maken stuiten op grote bezwaren.
In een actiekrant van de gezamenlijke bonden onder het mom we zijn het zat, de grens is bereikt is de huidige achterstand in beloning nogmaals becijferd. Sinds 1992 zijn de lonen flink achtergebleven bij de prijsstijgingen. Alleen in 1997 is er iets meer dan de inflatie betaald. De omroepen bieden nu 2,75 procent voor een periode van anderhalf jaar. Omgerekend naar kalenderjaren komt dat uit op 0,9 procent voor 1998 en 1,8 procent voor 1999. Bij HMG bijvoorbeeld is de salarsiverhoging over 1998 3,5 procent en stijgen de salarissen dit jaar met 3 procent. Voor de publieke omroep wordt over 98 2,5 procent geëist en voor 1999 3,5 procent.
De problemen betreffen niet alleen de landelijke omroep. Volgens NVJ-secretaris Inge Brakman worden bijvoorbeeld bij de regionale omroepen de geldzorgen afgewenteld op het personeel. "Ook in de regio moeten ze er voor zorgen dat de gewone salarisontwikkeling wordt gevolgd. Alleen dan is er kans op professionalisering, kwaliteitsverbetering en overleving van de regionale omroep op langere termijn."
De CAO had al juli vorig jaar moeten worden vernieuwd. Acht maanden later zijn de bonden nog niets opgeschoten. De werkgevers, zo menen de omroepbonden, nemen hun personeel niet serieus. De bonden voorzien dat daar alleen met acties een einde aan kan worden gemaakt.

Deel: ' Omroepmedewerkers bereid tot acties '
Lees ook