Ministerie van VWS

Omslagbijdragen MOOZ en Wtz goedgekeurd

Vrijdag 19 november 1999, persbericht nummer 122

De wettelijke bijdragen MOOZ en Wtz die particulier verzekerden verplicht zijn te betalen dalen in 2000 met ruim f 25,-. De ministers van VWS en Financiën hebben de omslagbijdragen Wtz en MOOZ voor 2000 goedgekeurd, zoals die zijn vastgesteld door de Stichting uitvoering omslagregelingen (Suo).

MOOZ-omslagbijdragen bedragen in het jaar 2000: voor verzekerden van 0 20 jaar: 111,00 per jaar per verzekerde; ( 50%)
(was in 1999 f 118,80)
voor verzekerden van 20 65 jaar: 222,00 per jaar per verzekerde; (100%)
(was in 1999 f 237,60)
voor verzekerden van 65 jaar en ouder: 177,60 per jaar per verzekerde ( 80%)
(was in 1999 f 190,08)

De MOOZ-omslagbijdrage is een verplichte solidariteitsbijdrage van particulier verzekerden aan de ziekenfondsverzekering vanwege de meerkosten in de ziekenfondsverzekering als gevolg van het in verhouding grote aantal ouderen dat ziekenfondsverzekerd is.

Wtz-omslagbijdragen bedragen in het jaar 2000: voor verzekerden van 0 - 20 jaar: f 198,-- per verzekerde per jaar (50%)
(was in 1999 f 204,--)
voor verzekerden van 20 t/m 64 jaar: f 396,-- per verzekerde per jaar (100%)
(was in 1999 f 408,--)

De Wtz-omslagbijdrage berust op de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 (Wtz 1998). Deze wet waarborgt de toegang tot een ziektekostenverzekering voor personen die zonder de bescherming van deze wet niet of alleen tegen een zeer hoge premie door een ziektekostenverzekeraar op een zogenaamde maatschappijpolis zouden worden geaccepteerd. Op grond van de Wtz kunnen bepaalde categorieën van personen worden toegelaten op een zogenaamde standaardpakketpolis. Hiervoor geldt een door de overheid vastgesteld verstrekkingenpakket en een eveneens door de overheid vastgestelde maximumpremie. Omdat doorgaans de "slechtere risico's" (met name bejaarden) op een standaardpakketpolis zijn verzekerd, is de door de overheid vastgestelde maximumpremie niet toereikend om de door die verzekerden veroor-zaakte schade te bekostigen. Alle particulier verzekerden (behalve 65-plussers) zijn op grond van de Wtz verplicht een bijdrage (de Wtz-omslagbijdrage) te leveren aan de compensatie van de tekorten die de verzekeraars lijden op de standaard(pakket)polissen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Omslagbijdragen MOOZ en Wtz goedgekeurd '
Lees ook