Arrondissementsparket Roermond

Roermond, 14 juni 2002

Omvangrijke sociale bijstandsfraude Venlo en Belfeld

De sociale recherche Venlo heeft op maandag 10 juni jl. 4 inwoners aangehouden terzake bijstandsfraude. Het betreft 1 echtpaar uit Belfeld waarvan de man 59 jaar is en de vrouw 52 jaar. Het andere echtpaar komt uit Venlo waarvan de man 63 jaar en de vrouw 53 jaar is.

Beide echtparen verzwegen bij de sociale dienst omvangrijk onroerend goed te bezitten in Turkije. Het echtpaar uit Belfeld verzweeg gedurende de aan hen vanaf 1986 verstrekte bijstandsuitkering 2 woningen en 2 panden bestaande uit 4 bedrijfsruimtes en 4 woonruimtes te bezitten. Huurinkomsten hieruit werden eveneens verzwegen. De totale waarde van het onroerend goed bedraagt 132.000 euro. In de woning van dit echtpaar werd 50.000 Amerikaanse dollars, 6200 euro's en 1 vuurwapen inbeslag genomen.
Het echtpaar uit Venlo verzweeg gedurende de aan hen vanaf 1989 verstrekte bijstandsuitkering bouwgrond alsmede 1 pand bestaande uit 1 bedrijfsruimte en 2 woonruimtes te bezitten. Onbekend is nog of er huurinkomsten zijn verzwegen. De waarde van dit onroerend goed is ruim 64.000 euro. In de woning van dit echtpaar werd ruim 4000 euro en eveneens 1 vuurwapen inbeslag genomen.
De sociale dienst werd voor een omvangrijk bedrag benadeeld doordat de uitkeringen ten onrechte werden genoten. Het totale benadelingsbedrag is nog niet bekend. De over de afgelopen 5 jaar verstrekte uitkering, het maximaal terug te vorderen bedrag door de gemeente, zal van beide echtparen worden teruggevorderd. Dit bedraagt in totaal circa 140.000 euro. Door het verzwijgen van het onroerend goed werd eveneens circa 10.000 euro ten onrechte huursubsidie genoten. Ook dit bedrag zal worden teruggevorderd.
De sociale recherche hoopt in de toekomst op een intensievere samenwerking met de Turkse overheid om fraude zoals genoemd in de onderhavige gevallen eerder aan de kaak te kunnen stellen. Beide echtparen zijn inmiddels in vrijheid gesteld.

Deel: ' Omvangrijke sociale bijstandsfraude Venlo en Belfeld '
Lees ook