Milieudefensie


Gezamenlijk persbericht van Baanbrekers en Milieudefensie

Zondag 5 september 1999
12.00 uur

Oproep van omwonenden voor kabinet Kok: Gezondheid stelt grenzen aan Schiphol

Omwonenden Schiphol hangen spandoek boven A4

De Baanbrekergroep uit de Haarlemmermeer doet een oproep aan het kabinet-Kok om een goede bescherming van gezondheid in de regio Schiphol te waarborgen. De groep omwonenden van Schiphol heeft aan een viaduct boven de snelweg A4 een groot spandoek bevestigd met de oproep ‘GEZONDHEID STELT GRENZEN AAN SCHIPHOL’.

De komende weken moet het kabinet een besluit nemen over de milieunormen rond Schiphol. De bewoners willen met deze actie de politiek oproepen om de milieugrenzen voor Schiphol te handhaven. ‘Sta geen versoepeling toe van de bescherming van mens en milieu,’ zo luidt de boodschap. ‘Laat zien dat u ons en onze gezondheid serieus neemt.’

De groei van Schiphol schaadt de gezondheid van omwonenden op verschillende manieren: met name luchtvervuiling (roet, fijn stof, zwarte rook, NOx, PAKs) en geluidsoverlast (in het bijzonder ‘s nachts) dragen hieraan bij. Afgelopen donderdag presenteerde de Gezondheidsraad een rapport dat concludeert “dat de activiteiten in een groot-vliegveldsysteem de gezondheid van veel mensen benadelen.”

Uit onderzoek door TOPS gedaan naar de mogelijke gevolgen van een groei naar 460.000 vluchten per jaar blijkt dat de uitstoot van gezondheidsbedreigende stoffen als zwarte rook en PAKs (kankerverwekkend) zal toenemen als deze groei wordt gerealiseerd. Ook zal de herrie in dat geval met 50% toenemen. Dit staat haaks op de belofte van het Kabinet dat de kwaliteit van het leefmilieu niet mag verslechteren ten opzichte van 1990.

Het TOPS-overleg

Dit jaar hebben milieu- en bewonersorganisaties met Schiphol onderhandeld in het Tijdelijk Overleg Platform Schiphol (TOPS) over een nieuwe set milieugrenzen voor Schiphol. Het resultaat van de TOPS-onderhandelingen was een verdeeld advies aan het kabinet: de milieu- en omwonenden-organisaties willen duidelijke grenzen voor vervuiling, neerstortgevaar, gezondheid en lawaai. Schiphol wil vooral een versoepeling van de geluids- en veiligheidsgrenzen.

Het is nu aan de ministers Netelenbos (Verkeer) en Pronk (Milieu) om deze maand een besluit te nemen over wijziging van de Aanwijzing (milieuvergunning). De omwonenden van Schiphol roepen het kabinet-Kok op om het milieu en de omwonenden te beschermen.

Lokatie van het spandoek:

Viaduct over de A4 bij Rijsenhout (Bennebroekerweg), zichtbaar vanuit noordelijke richting, tussen Schiphol en het Brugrestaurant.

Debat over gezondheid en Schiphol

Maandag 11 oktober (20.00 uur) organiseren de Baanbrekers i.s.m. Milieudefensie in het gemeentehuis Haarlemmermeer een openbaar debat over Schiphol en gezondheid van omwonenden.

Deel: ' Omwonenden Schiphol hangen spandoek boven A4 '
Lees ook