PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 21 JANUARI 2000

Omzendbrief opcentiemen onroerende voorheffing

Op voorstel van Vlaams minister Johan SAUWENS keurde de Vlaamse regering een omzendbrief goed die toelaat dat de gemeente-ontvangers, bij eenmalige uitzondering, in de begrotingsrekening 1999 de tot en met februari 2000 geïnde bedragen als vastgesteld recht mogen inschrijven.

Sinds 1 juli 1999 worden de opcentiemen op de onroerende voorheffing door de diensten van de Vlaamse Gemeenschap geïnd. Door allerlei omstandigheden heeft de inkohiering van deze opcentiemen een belangrijke achterstand opgelopen, vooral in de industriegemeenten. Daardoor worden de geïnde bedragen met dezelfde achterstand aan de gemeenten overgemaakt. Op vandaag ontvingen bijv. Antwerpen slechts 28,59 % en Genk 35,41 % van de geraamde ontvangsten voor 1999. De begrotingsrekening van de gemeenten zal daardoor met een minder gunstig of zelfs met een negatief begrotingsresultaat sluiten.

Omdat de gemeenten hieraan geen schuld hebben, besliste de Vlaamse regering om deze uitzondering toe te staan. Begin februari zal aan de gemeenten worden meegedeeld wat zij in februari nog gestort krijgen.

Door deze maatregel zal de begrotingsrekening 1999 een getrouwer beeld geven van de gemeentelijke financiële toestand en toch tijdig afgesloten kunnen worden.

info : Koen Jongbloet, woordvoerder van minister Sauwens - tel. (02) 553 23 11
e-mail: persdienst.sauwens@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Omzendbrief Belgie over opcentiemen onroerende voorheffing '
Lees ook