Koninklijke Ahold


Omzet Ahold eerste kwartaal 2002 stijgt 22% tot Euro 22,2 miljard

Autonome omzetgroei 5,4%

Zaandam, 7 mei 2002 - Ahold realiseerde in het eerste kwartaal van 2002 (16 weken tot 21 april 2002) een netto-omzet van Euro 22,2 miljard (exclusief BTW), een stijging van 22,0%. Wereldwijd steeg de autonome omzet, exclusief valuta-invloeden, met 5,4%.

Ahold USA - retailactiviteiten: omzetstijging 16,2% tot USD 7,9 miljard
In de Verenigde Staten steeg de omzet van de retailactiviteiten met 16,2% tot USD 7,9 miljard. De autonome omzet groeide met 5,7%, vergelijkbare omzet met 2,0% en identieke omzet 1,3%. Lagere brandstofprijzen drukten de identieke omzetgroei met 0,4%. Alle retail-werkmaatschappijen, behalve BI-LO, droegen bij aan de omzetstijging. De omzet bij de recent overgenomen
supermarktonderneming Bruno`s oversteeg de verwachting.

Ahold USA - foodservice-activiteiten: omzetstijging 56,9% tot USD 5,4 miljard
Ahold's foodservice-omzet in de Verenigde Staten nam toe met 56,9% tot USD 5,4 miljard, met name dankzij de consolidatie van Alliant. De autonome foodservice-omzet steeg dit kwartaal met 4,3%. Vrijwillige terugtrekking uit deelmarkten drukte de autonome omzetgroei met 1,2%. De integratie van de distributiefaciliteiten verloopt naar wens en de consolidatie van nog eens tien faciliteiten is gepland. U.S. Foodservice verwacht het integratieproces eind 2002 grotendeels te hebben afgerond.

Europa: omzetstijging 6,4% tot Euro 6,1 miljard
In Europa steeg de omzet met 6,4% tot Euro 6,1 miljard. De autonome retailomzet, exclusief valuta-invloeden, nam toe met 5,8%. In Nederland was de omzet 6,1% hoger. Ook de activiteiten in Scandinavië, Midden-Europa en Spanje droegen bij aan de omzetstijging. De omzet in Portugal was lager.

Zuid-Amerika: totale omzet Euro 840 miljoen
In Brazilië, Argentinië, Chili en Peru bedroeg de omzet Euro 840 miljoen, een daling van 32% in vergelijking met het vorige jaar. De autonome omzet, exclusief valuta-invloeden, steeg met 4,3%. In lokale valuta genereerden het Braziliaanse Bompreco en Santa Isabel in Chili een hogere omzet. De omzet bij Disco in Argentinië was vergelijkbaar met vorig jaar.

Midden-Amerika: totale omzet Euro 410 miljoen
Vanaf 1 januari 2002 vormde Paiz Ahold, de joint venture van Ahold en La Fragua in Midden-Amerika, de nieuwe regionale joint venture met CSU onder de naam CARHCO. De omzet van La Fragua is gedeconsolideerd vanaf 1 januari 2002. De resultaten van CARHCO zullen worden gerapporteerd als inkomsten van niet geconsolideerde werkmaatschappijen.
De omzet van CARHCO bedroeg Euro 410 miljoen. De autonome omzetgroei, exclusief valuta-invloeden nam toe met 10,5%.

Azië: totale omzet Euro 121 miljoen
In Azië steeg de omzet met 19,7% tot Euro 121 miljoen. In lokale valuta was de omzet in alle landen hoger dan het vorige jaar. De autonome retailomzet steeg met 14,7%.

Verwachting 2002
Ahold´s werkmaatschappijen, met name de grootsten, blijven goed presteren. Er zijn echter twee factoren die de groei van de resultaten van de gehele onderneming kunnen beïnvloeden. De integratie van Ahold Spanje en Superdiplo op het Spaanse vasteland verloopt minder snel dan voorzien. Als gevolg hiervan zal het resultaat in Spanje achter blijven op onze verwachting. Verder is de situatie in Argentinië hoogst onzeker. De ernstige economische situatie kan de groei van het operationele resultaat van Disco beïnvloeden. De aanhoudende zwakke wisselkoers zal de financieringslasten van Disco's schulden, opgenomen in Amerikaanse dollars, vergroten. Dit kan een verdere negatieve invloed hebben op Disco's nettoresultaat. Disco wordt gehouden door joint venture Disco Ahold International Holdings. Ahold past niet langer de negatieve netto inkomsten bij Disco Ahold International Holdings voor het minderheidsbelang aan. Hierdoor neemt de negatieve invloed van de devaluatie op het nettoresultaat van Ahold toe.

Voor geheel Ahold verwacht de Raad van Bestuur in 2002 een autonome groei van de geconsolideerde omzet van 6 - 8% en een autonome groei van het operationeel resultaat van circa 15%. De impliciete sterke margetoename wordt bereikt door aanzienlijke toename van schaal- en synergievoordelen en operationele verbeteringen. Inclusief de acquisities van Alliant en Bruno´s, maar exclusief valuta-invloeden, verwacht Ahold een toename van het operationele resultaat van circa 20%.

Een groei van de nettowinst per aandeel Ahold van 15%, exclusief valuta-invloeden en afschrijving goodwill, is een ambitieus doel, maar de huidige prestaties van onze activiteiten rechtvaardigen deze ambitie. Hierbij past echter wel de kanttekening dat het bereiken van deze winst per aandeel afhankelijk zal zijn van de ontwikkelingen in Spanje en Argentinië en de hoogte van inkomsten uit de verkoop van onroerend goed.

Ahold verwacht dat haar groei van de resultaten in het tweede halfjaar aanzienlijk groter zal zijn dan in het eerste halfjaar. Dit effect wordt veroorzaakt door de integratie van Alliant in U.S. Foodservice en de verbetering die wordt verwacht in het tweede halfjaar van de resultaten van
BI-LO en in Spanje en Portugal.

De winst per aandeel in het eerste kwartaal van 2002, exclusief valuta-invloeden en afschrijving goodwill, zal naar verwachting vrijwel identiek zijn aan die van het eerste kwartaal van 2001. Op basis van volledige vergelijkbaarheid, exclusief eenmalige baten en lasten, zal de winst per aandeel naar verwachting stijgen met 5 - 7%. Ahold zal de resultaten van het eerste kwartaal (16 weken) publiceren op 6 juni 2002 om 8.00 uur (Europese tijd).

Met de jaarafsluiting van 2002 zal Ahold de aansluiting maken van het nettoresultaat onder Dutch Gaap met US Gaap. De Raad van Bestuur verwacht dat de herwaardering van goodwill, betaald voor acquisities in het verleden, tot een afboeking zou kunnen leiden ten laste van het resultaat onder US Gaap.

Deel: ' Omzet Ahold eerste kwartaal 2002 stijgt 22% tot Euro 22,2 miljard '
Lees ook