EIM

Omzet van het ambacht is gedaald

publicatiedatum: do 6 mrt 2003

Het ambachtelijke bedrijfsleven is in 2002 geconfronteerd met een omzetdaling - in volume gemeten - van 1%. Hiermee blijft het ambacht achter bij de algehele ontwikkeling van het particuliere bedrijfsleven met een daling van 0,5%. De werkgelegenheid in het ambacht neemt qua ontwikkeling een middenpositie in: in 2002 is de werkgelegenheid met 1% gedaald, de sectoren industrie en groothandel kennen een grotere daling. Dit blijkt onder meer uit het onderzoek 'Ondernemen in het Ambacht 2003' van EIM.

Omzetontwikkeling wel gunstig in het dienstverlenend ambacht

Het dienstverlenend ambacht laat binnen het ambacht de gunstigste ontwikkeling van het omzetvolume zien met een groei van 1,5% in 2002. Meer vraag naar kwaliteit van de dienstverlening en uitbesteding van ondersteunende diensten hebben de vraag naar schoonmaakdiensten en textielreiniging doen toenemen. De behoefte aan gemak, de toename van het aantal tweeverdieners en de verdergaande vergrijzing hebben eveneens een positief effect uitgeoefend op de vraagontwikkeling van textielreiniging. Persoonlijke diensten, zoals schoonheidsverzorging, kappers en voetverzorgers, ondervinden een positieve invloed van de trend naar meer aandacht voor de uiterlijke verzorging en toename van de bestedingen aan luxe. Voor de producerende ambachten en het handels- en reparatieambacht zijn de ontwikkelingen beduidend minder gunstig, onder meer als gevolg van een terughoudendheid in investeringen.

Werkgelegenheidsontwikkeling loopt in de deelsectoren uiteen

In het ambacht zijn in totaal ongeveer 165.000 ondernemingen actief met een werkgelegenheid van ruim 414.000 arbeidsjaren. Dat komt overeen met respectievelijk 29% van alle ondernemingen en 10% van de werkgelegenheid in het particuliere bedrijfsleven. Het verschil tussen beide percentages illustreert het overwegend kleinschalige karakter van dit deel van het bedrijfsleven. Binnen het ambacht lopen de werkgelegenheidsontwikkelingen tussen de deelsectoren echter sterk uiteen. Het dienstverlenend ambacht heeft nog een substantiële werkgelegenheidstoename laten zien van 2% in 2002. Dit is de meest arbeidsintensieve deelsector binnen het ambacht. Er wordt in deze deelsector naar verhouding veel kleinschaliger geopereerd (zoals bijvoorbeeld door kappers, voetverzorgers, schoonheidsverzorgers) dan in de producerende ambachten (het voedingsmiddelen- en overig productieambacht, en het metaal- en meubelambacht) en het bouw- en installatieambacht. Juist in de 'producerende' ambachten is sprake van een flinke afname van de werkgelegenheid.

Informatie

Meer informatie vindt u in de EIM-publicatie 'Ondernemen in het Ambacht 2003'. Deze publicatie (bestelnummer A200207, EUR 40,-) kunt u telefonisch of per fax bestellen bij EIM. U kunt de publicatie ook gratis downloaden via www.eim.nl/mkb-en-ondernemerschap.

Inlichtingen: 079 341 36 34
Persberichten

Publieksrapportages: Ondernemen in het Ambacht 2003

publicatiedatum: do 6 mrt 2003 downloaden ( 321 Kb )

Korte inhoud:
Het ambacht blijft in 2002 qua omzet achter bij de algehele ontwikkeling van het particuliere bedrijfsleven achter. In 2002 is er, in volume gemeten, sprake van een daling van het omzetvolume. Het dienstverlenend ambacht laat een meer dan gemiddelde groei zien, met name doordat de consument meer besteedt aan uiterlijke verzorging. Binnen het ambacht lopen de ontwikkelingen sterk uiteen. De 'producerende ambachten' laten een flinke afname van de werkgelegenheid zien, terwijl in het dienstverlenend ambacht naar verwachting werkgelegenheidstoename zal plaatsvinden.

Auteur: drs. D. Snel
Prijs gedrukte versie: 40,00 euro
Thema: Ondernemerschap
Bestelnummer: A200207
ISBN: 9037108733 Aantal pagina's: 58 Download deze publicatie in PDF formaat Bestel gedrukte versie Publieksrapportages

. © 2001 | EIM

Deel: ' Omzet ambachtelijk bedrijfsleven gedaald '
Lees ook