Keywords: Buma Stemra Auteursrecht

Amstelveen, 28 januari 1999

Buma/Stemra: Omzet 1998 ruim NLG 300 miljoen.

De Directie van auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra maakt bekend dat in 1998 gemengde financiële resultaten zijn behaald. Waar bij Buma de omzet is gestegen, heeft Stemra wederom met tegenwind te maken gehad.

Uit de voorlopige cijfers blijkt dat Buma in het afgelopen jaar een omzetstijging heeft gerealiseerd van ruim 6% in vergelijking met 1997 toen de inkomsten uit exploitatie van rechten NLG 155,6 miljoen bedroegen. Verwacht wordt dat de uitkering over 1998 aan auteursrechthebbenden het recordniveau van 1997 zal evenaren en mogelijk overtreffen. Voor 1999 wordt de voortzetting van de omzetgroei verwacht.

De omzet van Stemra had in 1998 te maken met de negatieve effecten van de stagnatie op de nationale en internationale cd-markten. Als gevolg daarvan zijn de inkomsten uit exploitatie van rechten bij Stemra met circa 10% gedaald ten opzichte van 1997 toen de omzet werd gerealiseerd van NLG 155,3 miljoen. Gegeven de marktomstandigheden is de verwachting dat het uitkeringspercentage over 1998 van Stemra het niveau van 1997 niet zal behalen. Voor dit jaar wordt geen verbetering in de omzet verwacht.

Door middel van verdere kostenbesparingen maar vooral door internationale samenwerking, schaalvergroting en verdere invoering van IT-technologie streeft Buma/Stemra ernaar de kwaliteit van de dienstverlening blijvend te verhogen.

© Buma/Stemra

Deel: ' Omzet Buma/Stemra in 1998 ruim 300 miljoen gulden '
Lees ook