APS: Omzet Cardio Control gestegen resultaat nog negatief

Afzender: CARDIO CONTROL Rubriek: BIN Prioriteit: 4 Datum en tijd: 21-08-2001 07:43

Omzet Cardio Control gestegen, resultaat nog negatief Kerngegevens (x EUR 1.000) 1e hj 2001 1e hj 2000x Omzet 2.732 1.695 Kostprijs omzet 1.113 902 Bedrijfskosten 2.027 1.632 Bedrijfsresultaat (408) (838) Netto resultaat (334) (787) Winst per aandeel in centen (0,11) (0,12) Balanstotaal 7.458 8.961 Groepsvermogen 5.303 7.335 Solvabiliteit 71% 82% x Voor vergelijkingsdoeleinden is de omzet berekend exclusief incidentele bijzondere bedrijfsopbrengst (Euro 999) in 2000.

Cardio Control N.V. uit Delft, gespecialiseerd in medische ICT-oplossingen, heeft in het eerste halfjaar de omzet met 61% weten te verhogen naar Euro 2,7 mln vergeleken met Euro 1,7 mln in de eerste helft van 2000. Voor vergelijkingsdoeleinden zijn bijzondere bedrijfsopbrengsten buiten beschouwing gelaten. Het netto-bedrijfsresultaat komt over deze periode uit op Euro 0,3 mln negatief (2000: Euro 0,8 mln negatief), een verbetering van 58%. Met name de Verenigde Staten, waar Cardio Control een eigen vestiging heeft, droeg bij aan de omzetstijging. In totaal komt nu bijna een kwart van de omzet uit de V.S. Met een groepsvermogen van Euro 5,3 mln zonder bankschulden of andere leningen is de onderneming financieel goed geequipeerd om de huidige groei zelf te financieren.

De brutomarge verbeterde met 25% tot 59% (eerste helft 2000: 47%). Daarmee werd aan een van de doelstellingen voldaan van de ingezette reorganisatie, die de marges op peil moet brengen en tot kostenbesparingen en kostenbeheersing moet leiden. Verder daalden de huisvestingskosten maar stegen de personeelskosten fors, vooral omdat geen ontwikkelingen werden geactiveerd in tegenstelling tot in 2000.

In een toelichting zegt algemeen directeur Dick van Luijk: ''De reorganisatie lijkt zijn eerste vruchten al dit jaar af te werpen, daarmee zijn we op schema om in het tweede halfjaar weer winst te maken. Qua personele invulling is het enige waar we nog problemen mee hebben het vinden van een ervaren administrateur, die bij ons de leiding kan krijgen van de financiele administratie van Cardio Control N.V. met 5 buitenlandse kantoren. Reacties zijn welkom''.

Van 1 tot 5 september a.s. is Cardio Control met een stand aanwezig tijdens het Europese Cardiologie-congres in Stockholm. Hier worden de nieuwste software-releases geintroduceerd. Ook zal het onlangs geacquireerde Recollect Mini-Holter systeem daar worden getoond.

Deel: ' Omzet Cardio Control gestegen resultaat nog negatief '
Lees ook