centraal bureau voor de statistiek

persbericht
pb11-070 15 november 2011 9.30 uur

omzet detailhandel groeit nauwelijks in derde kwartaal

· · · prijzen hoger, volume kleiner minder verkopen non-foodwinkels drukken omzet detailhandel vooral in september omzetkrimp non-foodwinkels

in het derde kwartaal van 2011 heeft de detailhandel 0,3 procent meer omgezet dan in dezelfde periode vorig jaar. de prijzen waren 2,9 procent hoger, terwijl het volume 2,6 procent kromp. vooral de non-foodwinkels drukten de ontwikkeling van de omzet en het volume. dit blijkt uit cijfers van het cbs. non-foodwinkels zetten ongeveer 2 procent minder om. hogere prijzen compenseerden slechts gedeeltelijk de volumekrimp van bijna 4 procent. in bijna alle onderliggende branches nam de omzet af. vooral winkeliers in bovenkleding en in consumentenelektronica realiseerden minder omzet. winkels in voedings- en genotmiddelen behaalden bijna 2 procent meer omzet dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. de omzetgroei was volledig toe te schrijven aan hogere prijzen. het volume kromp licht. supermarkten realiseerden een hogere omzet, terwijl speciaalzaken een daling lieten zien. postorderbedrijven en internetwinkels noteerden een omzetstijging van bijna 6 procent. ook de omzet van tankstations was hoger, ruim 5 procent. de detailhandel boekte voornamelijk in september omzetverlies. dit is bijna geheel toe te schrijven aan de non-foodwinkels. in deze winkels daalde de omzet in september bijna 6 procent. het volume kromp met ruim 7 procent. vooral van bovenkledingwinkels, winkels in consumentenelektronica en textielsupermarkten was de omzet fors lager. omzetontwikkeling in de detailhandel1)2) %-mutatie t.o.v. hetzelfde kw artaal een jaar eerder 6

www.cbs.nl

4 2 0 -2 -4 -6
1 2 2007 3 4 1 2 3 4 1 2 2009 3 4 1 2 3 4 1 2 201 1 3 2008 201 0

w aarde

volum e

1) de gegevens van de laatste twee kwartalen zijn voorlopig. 2) exclusief apotheken.

bron: cbs
cbs persbericht pb11-070 pagina 1 van 4technische toelichting
de detailhandel is onderverdeeld in vier hoofdcategorieën: winkels in voedings- en genotmiddelen (in 2010 een omzetaandeel van 36 procent), nonfoodwinkels (51 procent), de detailhandel-niet-in-winkel (4 procent) en tankstations (9 procent). voor het berekenen van de prijsontwikkeling is gebruik gemaakt van consumentenprijsindexcijfers van het cbs. consumentenprijsindexcijfers zijn echter niet per winkelbranche beschikbaar. het prijsverloop is daarom geraamd op basis van de prijsontwikkeling van het in de branche gangbare artikelassortiment. de prijsontwikkeling van een branche wordt mede bepaald door artikelen uit het assortiment die ook in andere branches worden verkocht. het prijsverloop van branchevreemde artikelen is buiten beschouwing gelaten. bij de beoordeling van de omzetontwikkelingen moet rekening worden gehouden met het verschil in koopdagen. ten opzichte van september 2010 heeft september 2011 een woensdag minder en een vrijdag meer. tenzij anders vermeld, wordt in dit persbericht de ontwikkeling gegeven ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. wijzigingen ten opzichte van het persbericht van 13 oktober 2011 (pb11-065) zijn er cijfers over augustus en het tweede kwartaal 2011 bijgesteld. de cijfers zijn bijgesteld op grond van de meest recente gegevens. correctie door gebruik van nieuwe informatie van bedrijven en hertypering van bedrijven zijn de omzetcijfers van de sbi 47528 `bouwmarkten' vanaf januari 2011 gecorrigeerd. vanaf de verslagmaand januari 2011 wijzigt de omzetontwikkeling met ongeveer een procentpunt. de invloed van deze correctie op het totaal van de detailhandel is gering.

cbs persbericht pb11-070

pagina 2 van 4tabel 1: omzetontwikkeling detailhandel 1) 2) 2011* 3e 2e sept. kwartaal kwartaal aug. 2010 jaar

%-mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder

detailhandel, totaal 1) omzet prijs volume voedings- en genotmiddelenwinkels omzet prijs volume supermarkten omzet prijs volume speciaalzaken in voedings- en genotmiddelen omzet non-foodwinkels omzet prijs volume omzet in: drogisterijen bovenkledingwinkels textielsupermarkten winkels in woninginrichtingartikelen 3) winkels in consumentenelektronica doe-het-zelfwinkels 5) winkels in huishoudelijke artikelen postorderbedrijven, internetwinkels omzet tankstations omzet 5,4 6,6
#

0,3 2,9 -2,6

1,4 2,6 -1,2


-1,0 3,2 -4,0

2,6

#

0,3 1,4 -1,1

2,8 -0,2

1,7 2,2 -0,5

2,3 2,4 -0,1

3,5 2,3 1,3

4,5 2,2 2,3

1,1 0,4 0,7

2,4 2,3 0,1

2,8 2,5 0,3

4,3 2,3 1,9

5,3 2,3 3,0

1,8 0,2 1,6


-3,2


-1,1


-2,0


-1,3

#


-3,8


-2,1 1,5 -3,6


-0,5

#


-5,8 1,8 -7,5

0,6

#


-1,5 0,0 -1,5

0,9 -1,4
#

1,3 -0,7
#

0,1 -3,7 -2,6 -1,6 -3,7 -2,2 -0,8
4)

3,2 -0,9
#


-1,7 -12,8 -10,1 -4,8 -9,2 -2,5 -0,8

6,9 1,3 4,7
# # # # # #

0,6 -0,4 0,8 -4,3 0,3 -4,1 3,0


-5,1 -3,3 -3,0 1,0
#

0,2 -3,2 0,1 3,3

1,6

5,9

3,9

7,6

3,6

14,6

5,1

5,8

#

4,4

1) exclusief apotheken. 2) de gegevens van de laatste vier publicatiemaanden hebben een voorlopig karakter. 3) meubels, woningtextiel, verlichtingsartikelen en vloerbedekking. 4) wit-, bruingoed, telecommunicatieapparatuur en computers. 5) bouwmarkten en gespecialiseerde winkels in ijzerwaren, gereedschap, verf en hout. # ) deze cijfers zijn bijgesteld; achtergrondinformatie hierover staat onderaan de technische toelichting. *) voorlopige cijfers.

cbs persbericht pb11-070

pagina 3 van 4bron: cbs

cbs persbericht pb11-070

pagina 4 van 4


---- --

Deel: ' Omzet detailhandel groeit nauwelijks in derde kwartaal '


Lees ook