CBS Persbericht


Centraal Bureau voor de Statistiek

Datum: 18-01-99

Omzet detailhandel groeit tot 12 miljard gulden

De detailhandelsomzet in november 1998 is 2,4% hoger uitgekomen dan in november een jaar eerder. De omzetgroei is hiermee wat minder hoog uitgevallen dan in voorgaande maanden. Dit komt vooral doordat november 1998 een koopzaterdag minder telde dan november 1997. Als men hiervoor corrigeert, komt de omzetgroei in november uit op ongeveer 6%. In totaal ging er in november voor bijna 12 miljard gulden over de toonbank. Dit is per huishouden een uitgave van bijna 1800 gulden.

Terugblikkend kunnen de winkeliers tevreden zijn over de eerste elf maanden van 1998. De verkopen zijn in die periode met bijna 6% gestegen in vergelijking met dezelfde periode van 1997. Dit is beduidend gunstiger dan het vergelijkbare cijfer in 1997, dat op iets meer dan 4% uitkwam. De omzetcijfers over de eerste 11 maanden vormen meestal een goede indicatie voor het jaarcijfer. Uitgaande hiervan, komt de omzetgroei in 1998 uit op iets minder dan 6%. Dit zou de grootste jaarlijkse omzetgroei zijn sinds 1990.

Meubels gewild

De consument was in november 1998 opnieuw kooplustig bij de non-foodbranches. Vooral de inrichting van de woning had zijn warme belangstelling. Zo sprong de meubelbranche er in november uit met een omzetgroei van ruim 12% ten opzichte van november een jaar eerder. Vooral de grootwinkelbedrijven hebben veel klanten getrokken. De tien grootste meubelzaken zagen de omzet in november met een sprong toenemen (+30%). Ook de detaillisten in wit- en bruingoed hebben goed verkocht. De omzetgroei in deze branche kwam in november uit op iets meer dan 7%. Persoonlijke verzorging bleek eveneens belangrijk voor de consument. In de drogisterijbranche werd in november 7% meer verkocht dan in november 1997.

Omzetverlies supermarkten

De supermarkten hebben in november 1998 een omzetverlies geleden van 1,3% in vergelijking met november 1997. Voor een deel is dit veroorzaakt door het feit dat november 1998 een koopzaterdag minder telde dan november een jaar eerder. Hiervoor gecorrigeerd zou de omzetgroei uitkomen op iets meer dan 2%. Dit is een voortzetting van de afkalvende omzetgroei die in eerdere maanden van 1998 is waargenomen bij de supermarkten. Eten en drinken buiten de deur geniet echter een grote populariteit. Zo hebben restaurants en grote fastfoodbedrijven in de horeca in de eerste drie kwartalen van 1998 uitstekend gedraaid.

Technische toelichting

De totale detailhandelsomzet omvat zowel de door winkels (food en non-food) behaalde omzet als de omzet van de postorderbedrijven en de ambulante handel. Bij een beoordeling van de omzetverandering van maand op maand dient rekening te worden gehouden met het verschil in verkoopdagen. Zo heeft november 1998 een zaterdag minder en een maandag meer dan november 1997. Als men hiervoor corrigeert dan komt de omzetgroei bij de totale detailhandel in november ongeveer 4% hoger uit en bedraagt dan ongeveer 6%.

Achtergrondinformatie

Voor meer informatie over de cijfers kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, dhr. R.P.R. Duijkers, tel. (070) 337 44 28; e-mail rdks@cbs.nl. Overige informatie kunt u krijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 5816.

Ontwikkeling van geldomzetten (incl. BTW) in de detailhandel

https://www.cbs.nl/nl/diensten/persberichten/pb99n009.htm Laatst gewijzigd: 18 januari 1999

Deel: ' Omzet detailhandel groeit tot 12 miljard gulden '
Lees ook