CBS

Omzet detailhandel in juli ruim 4% hoger

In juli heeft de detailhandel 4,3% meer omzet behaald dan in dezelfde maand vorig jaar. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de winkelprijzen in deze periode flink zijn gestegen (+5,6%). Het omzetvolume is met 1,2% gedaald. De groei van de omzet is overigens gedrukt doordat juli dit jaar een minder gunstige samenstelling van de koopdagen heeft dan vorig jaar.

Consument winkelt voor bijna 14 miljard gulden
In totaal heeft de consument in juli voor 13,7 miljard gulden (6,2 miljard euro) in de detailhandel uitgegeven. Per huishouden is dit een besteding van gemiddeld 2 000 gulden (910 euro). Van dit bedrag is bijna tweederde uitgegeven in de non-foodbranches van de detailhandel, waartoe onder meer drogisterijen, elektronicawinkels en kledingwinkels behoren.

Omzet non-food winkels bijna 3% hoger
In juli hebben de winkels in non-foodartikelen 2,9% meer omzet behaald dan in juli vorig jaar. Dit ging gepaard met een prijsstijging van 4,3%. Vooral de drogisterijen hebben de omzet flink zien toenemen (+8,6%). Ook de textielsupermarkten, de doe-het-zelfbranche en de winkels in huishoudelijke artikelen hebben het in juli beter gedaan dan gemiddeld in de non-food sector. Bij de bovenkledingwinkels is de omzet niet gegroeid. Mogelijk hangt dit samen met het warme weer in juli.

Omzet winkels in voedingsmiddelen flink hoger
Bij de winkels in voedingsmiddelen ligt de omzet in juli 6,4% hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. De prijzen zijn met 7,4% flink toegenomen. De supermarkten, veruit de grootste branche in deze sector, realiseerden een omzettoename van 7,2%. Bij de speciaalzaken in voedingsmiddelen, zoals de slagerijen en de groentewinkels, is de omzet 3% hoger uitgekomen.

Technische toelichting
De totale detailhandelsomzet omvat zowel de door winkels (food en non-food) behaalde omzet als de omzet van de postorderbedrijven en de ambulante handel. De hier gepresenteerde uitkomsten hebben een voorlopig karakter. Tenzij anders vermeld wordt de ontwikkeling gegeven ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar. Bij de beoordeling van de maandelijkse omzetverandering dient men rekening te houden met het verschil in verkoopdagen. Zo heeft juli 2001 een zaterdag minder, maar een dinsdag meer dan juli 2000.

Deel: ' Omzet detailhandel in juli ruim 4% hoger dan vorig jaar '
Lees ook