LUBA GROEP B.V.

Omzet en resultaat Luba Groep stijgt in 2002

Leiden, 24 februari 2002. De directie van de Luba Groep maakt bekend dat de omzet voor het negende achtereenvolgende jaar is gestegen, van Euro 66,5 miljoen over 2001 naar Euro 86,2 miljoen over 2002 - een toename van bijna 30%.
Met de overname van het zeer succesvolle Brabantse uitzendgroep Eksakt kon de Luba Groep over het moeilijke jaar 2002 een sterke omzettoename boeken. Ondanks de ongunstige ontwikkelingen in de economie wist de Luba Groep haar positie in de toptien van de Nederlandse uitzendmarkt verder te versterken.
Ondanks forse anticyclische investeringen in informatietechnologie, infrastructuur en opleidingen droegen alle bedrijfsonderdelen bij aan een zeer goed resultaat. Het bedrijfsresultaat, dat over 2001 Euro 4,3 miljoen bedroeg, liep op tot Euro 5,2 miljoen over 2002, een stijging met 20%.
Uitzendbranche blijft onder druk staan
De Luba Groep constateert dat de uitzendbranche sterk onder druk blijft staan. Bleef het aanbod van gekwalificeerde arbeidskrachten in het begin van 2002 nog achter bij de vraag van de markt, thans is de markt duidelijk omgeslagen. Tegenover een sterk gegroeid aanbod van werkzoekenden staat een duidelijk geringere vraag. Bij een dergelijk marktpatroon kunnen zich juist de dienstverleners onderscheiden die echt werk maken van het vinden van de juiste mensen en die investeren in een sterke relatie met de opdrachtgever - zoals de ondernemingen van de Luba Groep.
Luba Groep bepleit erkenning allocatieve functie uitzendbranche Het blijkt dat de concurrentiepositie van uitzendarbeid ten opzichte van interne flexibiliteit binnen bedrijven verslechtert. Ook wordt door artikel 8 van de Wet Allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) het eigen ondernemerschap van de branche beperkt en worden de administratieve lasten enorm verhoogd. Verlaging van de Specifieke arbeidskorting lage lonen (Spak) en algehele afschaffing van de Spak voor jongeren leidt er toe dat het, bij een snel stijgende jeugdwerkloosheid, voor jongeren en laagbetaalden steeds moeilijker wordt een plaats op de arbeidsmarkt te veroveren. De Luba Groep pleit er krachtig voor juist de uitzendbranche, als belangrijkste opstap naar de arbeidsmarkt voor jongeren, allochtonen en herintreders, binnen de normen van de Wet Flexibiliteit en zekerheid en de eigen uitzend-CAO, gewoon haar werk te laten doen
Over de Luba Groep
De Luba Groep, in 1968 in Leiden begonnen als Luba Uitzend Buro, behoort tot de top tien van de uitzendbranche in Nederland. Onder de namen Luba Personele diensten en Eksakt biedt de Luba Groep een breed pakket personeelsdiensten op het gebied van werving & selectie, uitzending en detachering, voornamelijk in het westen en zuiden van Nederland. Haar gespecialiseerde dochterondernemingen TeleworX, Detaccount, Luba Consulting en KMS Bestuurssupport zijn landelijk actief.
Door bemiddeling van de Luba Groep werken er per dag gemiddeld ruim 4.000 flexwerkers. De Luba Groep telt thans 64 vestigingen, met 320 eigen medewerkers.

Deel: ' Omzet en resultaat Luba Groep stijgt in 2002 '
Lees ook