PERSBERICHT

OMZET EN RESULTAAT SPERWER GROEP EERSTE 36 WEKEN 1999 BEVREDIGEND

De omzet van de Sperwer Groep kwam over de eerste 36 weken van 1999 uit op f 837,5 miljoen; een stijging ten opzichte van dezelfde periode over 1998 van 5,2%.
De omzetstijging is aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde van 3,8% over dezelfde periode, dit ondanks verlies aan omzet in verband met sluitingen van kleinere winkels.
De gemiddelde autonome omzetgroei van bij de Sperwer Groep aangesloten winkels kwam voor de formule Plusmarkt uit op 107,1%, voor Garantmarkt 101,9% en voor Gastrovino 106,2%.
Het marktaandeel van de Sperwer Groep steeg in de eerste 36 weken van 1999 weken naar 4,4% van 4,3% ultimo week 36 in 1998.
De positieve ontwikkeling van omzet en marktaandeel zet zich na week 36 in versterkte mate door.

De resultaten van de Sperwer Groep, voor belastingen en afnamebonus, bedroegen over de eerste 36 weken van 1999 f 29,5 miljoen tegenover f 27,5 miljoen over de overeenkomstige periode over 1998, ofwel een stijging van 7,3%.

Naar verwachting zullen de omzet en resultaten - onvoorziene omstandigheden voorbehouden - zich in het laatste kwartaal van 1999 in positieve zin blijven ontwikkelen. Daarmee worden voor geheel 1999 resultaten verwacht die de resultaten van het vorige boekjaar tenminste zullen evenaren.

De Bilt, 9 november 1999

Voor nadere inlichtingen
K.L. van den Doel
Algemeen directeur
Telefoon: 030-2219211

Zoekwoorden:

Deel: ' Omzet en resultaat Sperwer Groep bevredigend '
Lees ook