expostbus51


KONINKLIJKE LANDRE EN MERREM

Omzet en winst stijgen met 19%

OMZET EN WINST KONINKLIJKE LANDRE EN MERREM STIJGEN MET 19%

(De resultaten over 1998 zijn vergeleken met de pro forma gecombineerde omzet- en winstcijfers over 1997 van Landré & Glinderman en Merrem & la Porte Beheer, welke ondernemingen (effectief per 1 januari 1998) met elkaar fuseerden tot Koninklijke Landré & Merrem nv.)

VIANEN - Koninklijke Landre & Merrem nv - beursgenoteerde technische handelsonderneming in kapitaalgoederen en technische verbruiksgoederen voor industrie en bouw - heeft in 1998 een grotendeels autonome omzetstijging van 19% gerealiseerd tot
f 295 miljoen (1997: f 247 miljoen). De winst uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen steeg met 19%, van f 8,5 miljoen in
1997 tot f 10,1 miljoen in 1998. Nagenoeg alle bedrijfsonderdelen droegen bij aan de stijging van omzet en resultaat. Ook de balansverhoudingen verbeterden. Ondanks de substantiële uitbreiding van het aandelenkapitaal met 84% nam de winst per aandeel met 48% toe van f 4,39 in 1997 tot
f 6,02 na belastingen (euro 2,73) in 1998. Voor 1999 wordt een duidelijke stijging van de winst per aandeel verwacht.

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld het dividend vast te stellen op f 3,00 in contanten per aandeel of certificaat van f 10,00 nominaal, of naar keuze in certificaten van aandelen.

De onderneming kon in 1998 goed profiteren van het hoge niveau van industriële investeringen, met name van de metaalindustrie. De toegevoegde waarde steeg 15% tot f 89,5 miljoen (1997: f 77,8 miljoen). Het bedrijfsresultaat nam met 16% toe tot f 17,4 miljoen (1997: f 15,0 miljoen).

De integratie van de activiteiten van Landre & Glinderman en Merrem & la Porte Beheer is in kort tijdsbestek succesvol afgerond. De beide ondernemingen alsmede de in 1998 geacquireerde activiteiten zijn goed ingepast in een vernieuwde bedrijfsstructuur waarin vier groepen zijn te onderscheiden: Machines, Industriële Componenten, Technische Producten en een groep waarin de deelnemingen en de activiteiten op het gebied van de bouw zijn ondergebracht.

Landre & Merrem is in 1998 sterk geëxpandeerd. Afgezien van de fusie vond een groot aantal strategische acquisities uit eigen middelen en een verbreding van activiteiten plaats. Zo werden Nenimij (procesanalyse), ECO Kompressoren (marketing en service van compressoren), Sprakel Agenturen (machines voor de tapijt- en non-woven industrie) en Bumicom Telecom (marketing van communicatie-opslag- en registratiesystemen) overgenomen.

Begin 1999 werden de overnames van een 55% belang in Nedalo (verkoop en servicing van warmte/krachtkoppeling units en motoren voor de pleziervaart) en van een 100% belang in Omnilabo International (verbruiksgoederen voor laboratoria) afgerond. Met deze acquisities, die eveneens geheel uit eigen middelen werden gefinancierd, werd in totaal voor f 80 miljoen aan de omzet toegevoegd.

De marktposities van Landre & Merrem zijn verder versterkt en de onderneming is beter geëquipeerd voor het aantrekken van nieuwe exclusieve agentschappen van hoogwaardige producten. De conjunctuurgevoeligheid is verder beperkt en de complementariteit van het leveringsprogramma voor de industrie en de bouwnijverheid in de Benelux hebben tot toenemende activiteiten op deelmarkten geleid.

Vooruitzichten
Ondanks een verwacht licht lager niveau van investeringen van de industrie in 1999 en een wat sterkere daling van investeringen in de bouw voorziet Landré & Merrem dat omzet en resultaat voor de gehele onderneming in 1999 op een hoger niveau zullen uitkomen.

De onderneming zal in toenemende mate kunnen profiteren van de trend waarbij belangrijke internationale producenten de marketing en servicing van hun producten onderbrengen bij vooraanstaande distributeurs. De infrastructuur en kennis bij de werkmaatschappijen van Landre & Merrem zijn daarop goed afgestemd.

Op basis van deze stand van zaken verwacht Landré & Merrem voor 1999 een duidelijke stijging van de winst per aandeel.
--------------------------------------------------------------------

Deel: ' Omzet en winst Koninklijke Landre en Merrem stijgen met 19% '
Lees ook