Euronext Brussels

Halfjaarresultaten - 28/09/2001

Fardis - Omzet Fardis Stijgt Met 20%

Fardis - Omzet Fardis Stijgt Met 20% Ebitda Maakt Sprong Van Meer Dan 50%

Fardis (Euronext: FARB), de producent van industriële folies, composteerbare verpakkingen en huisvuilzakken, zet goede cijfers neer voor het eerste semester van dit jaar. Het bedrijf uit Beerse realiseert, vergeleken met de eerste jaarhelft van 2000, een omzetstijging van 20% tot 62,1 miljoen EUR (2,5 miljard BEF). De operationele kasstroom ofwel EBITDA stijgt met 54%, van 2,94 miljoen EUR (118,6 miljoen BEF) tot 4,54 miljoen EUR (183,1 miljoen BEF); de toegevoegde waarde met 43% tot 27 miljoen EUR (1,1 miljard BEF). Zowel het bedrijfsresultaat als het courant resultaat nemen toe, met respectievelijk 21% en 13%. De goede prestatie is het resultaat van zowel organische als externe groei, producten met hogere toegevoegde waarde, synergie-effecten en het onder controle houden van de vaste en financiële kosten.
De overname van Sofilma brengt zijn eerste positieve resultaten mee. Phoenix daarentegen had een negatief effect op de groepsresultaten. Eerder deze week werd bekendgemaakt dat Phoenix de informatie- en raadplegingsprocedure heeft opgestart voor sluiting van de onderneming met collectief ontslag. Zonder Phoenix stijgt de pro forma EBITDA met meer dan 70% en het pro forma resultaat na belasting met maar liefst 127%.
De recessie heeft tot dusver weinig impact op de groepsresultaten en met het deconsolideren van Phoenix verwacht Fardis op het einde van dit jaar ongeveer een verdubbeling van de EBITDA t.o.v. vorig jaar.

Omzetstijging van 20%

Met een stijging van 51,8 miljoen EUR (2,1 miljard BEF) voor de eerste 6 maanden van 2000 tot 62,07 miljoen EUR (2,5 miljard BEF) voor dezelfde periode dit jaar, realiseert Fardis een omzettoename van 20%. In de eerste jaarhelft van 2001 werd Sofilma overgenomen, hetgeen 3 miljoen EUR (121 miljoen BEF) of 6% externe groei vertegenwoordigt. Samen met de externe groei o.w.v. het feit dat Ceisa in het eerste kwartaal van 2000 nog niet in de consolidatiekring was opgenomen, brengt dat de totale externe groei op 18%. De organische groei is goed voor 2% omzetstijging. Alle competenties leverden hun bijdrage aan deze groei. De omzet van de competentie Verpakkingen steeg met 20%, de omzet van de competentie Afvalverwijdering (huisvuilzakken) nam toe met 19% en die van de competentie Toegepaste Bio Tech & Specialiteiten met 4%.

De omzet van de competentie Verpakkingen ging van 42,2 miljoen EUR (1,7 miljard BEF) op 30 juni 2000 naar 50,8 miljoen EUR (2 miljard BEF) op 30 juni dit jaar en heeft daarmee een aandeel van bijna 82% in de totale omzet.
Daarbij vormen de hoogwaardig bedrukte folies met een omzetaandeel van ongeveer 42% de belangrijkste groep. De acquisitie van Sofilma verruimt bovendien het productenpakket met de BOPP-folie (bi-georiënteerde polypropylene). Naast de overname van Sofilma heeft ook de implementatie van nieuwe machines - onder meer een achtkleurendrukpers en co-extruders - bij Aegis en Hobon en in Beerse een belangrijke rol gespeeld in de omzetstijging van deze competentie.

De omzet van de competentie Afvalverwijdering (huisvuilzakken) steeg met 19%, de afzet met 7%. Naast een organische groei van 7% heeft ook het doorrekenen van de gestegen grondstofprijzen een effect op dit resultaat. De belangrijkste oorzaak van deze stijging is het op dreef komen van de huisvuilzakkenproductie in Tsjechië met 915 ton voor een waarde van 1,1 miljoen EUR (44,4 miljoen BEF) tijdens de eerste 6 maanden van 2001.

De competentie Toegepaste Bio Tech & Specialiteiten nam in de eerste jaarhelft in omzet toe met 4% tot 1,1 miljoen EUR (44,4 miljoen BEF) en in afzet met meer dan 12%. De reden daarvan is dat ongeveer 30 ton bio-folie voor Apack, de Duitse specialist in bio-afbreekbare schaaltjes waarvan Fardis in augustus 31% heeft verworven, slechts aan een maakloon - dus zonder doorrekening van de grondstofkost - werd doorberekend. Vooral de industriële bio-folies namen in belang toe en de afzet in dit deelsegment steeg over de eerste jaarhelft met meer dan 60%. De omzet van de bio-zakken ging er met 5 % op vooruit. De toekomst in het bio-segment ziet er uitstekend uit. De Apack-folie, de maandverbandfolie en de aanwerving van 4 extra verkoopsmensen - twee in Duitsland en twee in Spanje - kan de afzet sterk doen toenemen. De contributiemarge voor dit segment ging er bovendien 13% op vooruit.

EBITDA neemt toe met 54%; nettoresultaat stijgt met 17%

Tijdens de eerste helft van verleden jaar realiseerde Fardis een EBITDA van 2,94 miljoen EUR (118,6 miljoen BEF), voor diezelfde periode dit jaar bedraagt de bedrijfskasstroom 4,54 miljoen EUR (183,1 miljoen BEF) hetgeen een vooruitgang betekent van meer dan 50%. De sterke prestatie is vooral te danken aan de innovatieve en hoge toegevoegde waarde producten zoals de bio-mailingfolie en de hoogwaardig bedrukte folies, de eerste synergie-effecten en ook het doorrekenen van de hogere grondstofprijzen. De vooruitgang tekent zich tevens af op het niveau van het bedrijfsresultaat (EBIT) en het courant resultaat, waarbij het onder controle houden van de vaste kosten een belangrijke factor was. Zoals gebruikelijk werden alle overnamekosten, met name 0,76 miljoen EUR (30,7 miljoen BEF), integraal in de uitzonderlijke lasten genomen. Het betreft vooral Sofilma dat per 1 april 2001 werd geconsolideerd, maar ook een aantal niet gerealiseerde projecten.

Het nettoresultaat komt op 30 juni 2001 op 1,17 miljoen EUR (47,2 miljoen BEF), 17% hoger dan het miljoen EUR (40,3 miljoen BEF) voor de eerste 6 maanden van 2000.

Op het prestigieuze concours 'Grand Prix Cyrel 2001', een initiatief van het chemiebedrijf DuPont, kaapte Fardis meerdere prijzen weg. Producenten van alle soorten folies, zakken, golfkarton, enz., worden er beoordeeld op de kwaliteit van hun producten. Het concours heeft wereldwijd plaats, in eerste instantie op nationaal niveau. In de pool Benelux bekroonde DuPont Fardis onder meer omwille van zijn uitstekende bedrukkingstechnieken. Naast dochter Aegis viel ook Ceisa
- in dezelfde wedstrijd in Frankrijk - in de prijzen. Dat maakt dat Fardis alleszins goed zal zijn vertegenwoordigd tijdens de deelname aan de internationale wedstrijd, die dit najaar plaats heeft in Monaco.

Quintus, de vennootschap opgericht om de aankoop van allerlei grondstoffen voor kunststofverwerking te centraliseren, werd operationeel in mei 2001. Hiermee neemt Fardis het voortouw om verdere schaalvoordelen te bekomen bij de grote grondstoffenleveranciers.

Fardis startte in juni het verkoopskantoor Fardis Iberica in Spanje. Het kantoor is gelegen in het noordelijke San Sebastian (Donostia). Fardis heeft er twee specialisten in bio-producten voor aangetrokken die reeds in dat segment actief waren op de Spaanse markt. In eerste instantie zal Fardis er zich dan ook enkel op de markt begeven met zijn gamma bio-producten. Later kan dit uitgebreid worden met andere producten uit het Fardis-gamma.

In april wist Fardis via Ceisa de overname van Sofilma nv (Wormhout, Frankrijk, Frans Vlaanderen) af te ronden met QWAL, de financiële groep boven Sofilma. Met die overname boort Fardis de nieuwe markt van het BOPP (bi-geörienteerd polipropyleen) aan, dat overigens garant staat voor uitstekende drukkwaliteiten. Frankrijk is Sofilma's belangrijkste afzetmarkt, met een specifiek cliënteel in de voedingsindustrie, de reukwarensector en sectoren die 'mailing film' - voor het inpakken van kranten, magazines, ...- gebruiken. Het bedrijf heeft 25 werknemers in dienst en realiseert een omzet van meer dan 5 miljoen EUR (201,7 miljoen BEF). Sofilma leverde in het tweede kwartaal meteen een positieve bijdrage met een EBITDA van 0,27 miljoen EUR (10,9 miljoen BEF).

Focus op R&D

De eerste jaarhelft stond vooral in het teken van de verdere verfijning van de innovaties van vorig jaar. Het gaat voornamelijk om de speciale bio-folie voor de biologisch afbreekbare schaaltjes van Apack en de 'paper look-a-like' folie van Hobon. De bio-folie voor schaaltjes behaalde meteen goede resultaten en er wordt voor dit jaar meer dan 100 ton afzet verwacht met een marktwaarde van 0,5 miljoen EUR (20,2 miljoen BEF). De afzet van de 'paper look-a-like' folie liep in de eerste jaarhelft zelfs op tot ongeveer 60 ton en haalde daarmee 2% van de totale omzet van Hobon.

Nieuwe projecten zijn gestart en verlopen gunstig. Het betreft zowel speciale bio-folies als klassieke industriële folies bestemd voor nichemarkten.

Pro forma cijfers met deconsolidatie Phoenix: resultaat na belasting zou met 127% stijgen

Reeds meer dan een jaar heeft de Gentse producent van stretch-, tapijt- en landbouwfolie te kampen met een enorme concurrentiedruk. Dit leidde ertoe dat Phoenix het voorbije halfjaar continu met verlies draaide. Gezien de aanhoudende vooruitzichten op een zwak economisch klimaat, zag Phoenix zich dan ook gedwongen om de informatie- en raadplegingsprocedure inzake sluiting van de onderneming en collectief ontslag aan te vatten.

De cijfers van de Fardis groep werden negatief beïnvloed door de resultaten van Phoenix. Mocht Phoenix per 30 juni 2001 reeds gedeconsolideerd kunnen worden dan zou de EBITDA voor het eerste halfjaar 0,6 miljoen EUR (24,2 miljoen BEF) hoger liggen. Het courant resultaat van Fardis zou in dat geval een stijging kennen van 71% tegenover de eerste 6 maanden van 2000 en daarmee zelfs het courant resultaat op het einde van 2000 - 2,6 miljoen EUR (104,3 miljoen BEF)
- ruimschoots overtreffen. Het resultaat na belasting zou met 2,27 miljoen EUR (91,6 miljoen BEF) zelfs 127% stijgen vergeleken met de eerste 6 maanden van 2000.

Vooruitzichten

De fabriek in Tsjechië raakt op dreef; Ceisa bestelde een gloednieuwe 10-kleuren drukmachine die wordt geïnstalleerd in het tweede kwartaal van 2002; in november 2001 wordt in Beerse een nieuwe laminator geplaatst en Hobon heeft zijn nieuwe bedrijfsgebouw betrokken, hetgeen allemaal initiatieven zijn die de continuïteit van de activiteiten van de Fardis groep verzekeren. Zowel de vertragende economie als het onstabiele politiek-economische klimaat sinds de recente gebeurtenissen in de Verenigde Staten zijn belangrijke aandachtspunten. Het orderboek van de Fardis groep is over het algemeen evenwel goed gevuld en er zijn momenteel geen argumenten om de resultaatsontwikkeling bij te sturen. Bovendien zal de deconsolidatie van Phoenix een positieve impact hebben op het bedrijfsresultaat en de operationele kasstroom (EBITDA). Deze operatie (de deconsolidatie met de nodige voorzieningen) zal het nettoresultaat evenwel negatief beïnvloeden in de tweede jaarhelft van dit jaar. Zonder onvoorziene omstandigheden zal het courant resultaat van Fardis op jaarbasis substantieel groeien en zal de EBITDA in vergelijking met 2000 ongeveer verdubbelen.

Fardis is producent van industriële folies, biologisch afbreekbare verpakkingen en huisvuilzakken en is gespecialiseerd in de hoogwaardige bedrukking van folies. In 2000 realiseerde Fardis een geconsolideerde omzet van 102 miljoen EUR met ongeveer 540 medewerkers. Zestig procent van de productie is bestemd voor export naar landen zoals Duitsland, Frankrijk en Nederland maar ook Brazilië, China en Turkije, om er enkele te noemen. Op het vlak van composteerbare zakken was Fardis trouwens het eerste bedrijf in de wereld dat een OK Compost-keurmerk kreeg voor zijn zakken in composteerbare materie. Fardis kreeg bovendien van het Belgisch Verpakkingsinstituut de 'Oscar van de verpakking 1998' en van het Europees Verpakkingsinstituut de Eurostar 2000 voor zijn innovatieve, biologisch afbreekbare zakken met trekbandsluiting. Voor meer informatie, zie www.fardis.org.

Voor meer informatie kan u terecht bij Frank Vercalsteren, Gedelegeerd Bestuurder Fardis, op het nr. +1 312 961 77 19, of bij Erwin Gillissen, PR Force, op het nr. 02/713 07 25 of via e-mail: egillissen@prforce.com.

In bijlage : de geconsolideerde en beperkt geauditeerde kerncijfers.

Bron: Fardis
Provider: Euronext Brussels

Deel: ' Omzet Fardis stijgt met twintig procent '
Lees ook