CBS Persbericht


Datum: 11-10-99

Omzet industrie op peil gebleven

De Nederlandse industrie heeft in de periode juli-augustus van dit jaar 1% meer omgezet dan in de zomer van 1998. De groei van de omzet is volledig op de binnenlandse markt gerealiseerd. In Nederland zijn de industriële verkopen met 2% gestegen terwijl de industriële export gelijk is gebleven.
De afzetprijzen liggen gemiddeld ruim 1% hoger dan in de periode juli-augustus van vorig jaar. Dit komt voornamelijk door prijsstijgingen van aardolieproducten. In de overige branches van de industrie liggen de afzetprijzen lager dan in juli-augustus 1998. Uit de voorlopige cijfers van het CBS blijkt dat de omzetgroei in met name de aardolie-industrie een positief effect heeft gehad op de totale omzetontwikkeling.

Invloed aardolie-industrie

In de aardolie-industrie zijn de prijzen sinds begin dit jaar fors gestegen. Dit heeft een verhogend effect op de omzet van de aardolie-, chemische- en rubber- en kunststofverwerkende industrie. In deze branche ligt de omzet in de periode juli-augustus van dit jaar 11% hoger dan in dezelfde periode van 1998. Zowel de binnenlandse als de buitenlandse verkopen zijn toegenomen, aldus het CBS.

Omzet metaalbranche gedaald

De omzet van de metaalbranche is, in guldens gezien, het meest gedaald in de periode juli-augustus van dit jaar in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Ook de omzet van de voedings- en genotmiddelenindustrie ligt lager dan vorig jaar. In beide branches zijn de buitenlandse verkopen het sterkst gedaald.

Technische toelichting

De omzetontwikkeling is gebaseerd op gegevens van bedrijven met twintig en meer werknemers die zowel in de verslagperiode van het lopende jaar als in de overeenkomstige periode van het voorafgaande jaar in waarneming zijn geweest. De omzet is exclusief BTW. De gegevens hebben een voorlopig karakter. In 1998 en 1999 telt de periode juli-augustus een gelijk aantal werkdagen. Cijfers van voorafgaande maanden kunnen zijn aangepast op grond van de meest recente gegevens. Tenzij anders vermeld, hebben de ontwikkelingen betrekking op dezelfde periode van het jaar daarvoor.

Deel: ' Omzet industrie op peil gebleven '
Lees ook