KPMG


02-04-1999
Omzet KPMG neemt met ruim 16% toe

Accountants- en adviesorganisatie KPMG heeft vorig jaar een omzettoename gerealiseerd van f 164 miljoen. De omzet kwam hiermee uit op f 1,17 miljard, een stijging van ruim 16% ten opzichte van 1997. De omzet in assurance steeg vorig jaar met 15,3%. Deze geheel autonome groei kwam tot stand door een groei van 10% in de controle en adviespraktijk en groeipercentages van ruim 30% in de bijzondere dienstverlening, zoals due diligence werk, EDP auditing en forensische dienstverlening. In de consulting steeg de omzet met 23,3%. Deze was vrijwel geheel autonoom. De groei deed zich op vrijwel alle consultancygebieden voor. De omzetstijging in belastingadvies, actuariële en juridische dienstverlening was bijna 9%. De omzetbijdrage van de in de tweede helft van 1998 gestarte advocatenpraktijk was nog bescheiden. De verwachting is dat deze nieuwe activiteit in de komende jaren sterk zal bijdragen aan de groei. Wereldwijd nam de omzet van KPMG vorig jaar met ruim15% toe van 9 miljard dollar tot 10,4 miljard dollar.

Ondanks de krappe arbeidsmarkt is KPMG er vorig jaar in geslaagd 800 nieuwe mensen aan te trekken. Volgens B. van der Veer, bestuursvoorzitter van KPMG, staat KPMG vooral bij universiteitsverlaters goed aangeschreven. "KPMG is de enige professionele dienstverlener die voorkomt in de werkgevers top-10 van deze doelgroep". Het aantal medewerk(st)ers steeg vorig jaar met ruim 10% van 4.477 naar 4.940. Van der Veer verwacht dat ook dit jaar het aantal arbeidsplaatsen bij KPMG verder zal groeien. "Omdat de schaarste op de arbeidsmarkt naar verwachting voortduurt, zullen we nog meer inspanningen moeten verrichten om talent aan ons te binden.

Een tweejaarlijks satisfactie-onderzoek dat wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksinstituut is daarbij van grote waarde. Vorig jaar heeft KPMG voor de derde keer onderzocht over welke aspecten van het werken bij KPMG de medewerk(st)ers meer of minder tevreden zijn.

Hierbij blijkt dat de medewerk(st)ers KPMG ervaren als een uitstekende werkgever die haar mensen alle ruimte geeft tot ontplooiing. Kijken we naar het nationale en internationale bedrijfsleven, dan scoort KPMG 23% hoger dan het landelijk gemiddelde en maar liefst 25% hoger dan de Internationale Professionele Dienstennorm".

Onlangs maakte KPMG bekend dat op dit moment een sterke integratie plaatsvindt van KPMG-firmas. Zo kondigden de vier grootste praktijken in Europa (Engeland, Duitsland, Frankrijk en Nederland) aan dat zij nog dit jaar zullen fuseren. Deze vier firmas zijn tezamen goed voor eenderde van de mondiale KPMG-omzet. Deze fusie moet worden gezien als de eerste stap op weg naar één centraal aangestuurde Europese KPMG-organisatie. De overige Europese organisaties hebben al te kennen gegeven zich bij de combinatie van de vier te zullen aansluiten. Voorts hebben de KPMG-firmas in Noord-Amerika en Latijns-Amerika eenzelfde voornemen bekend gemaakt. Hier sluiten Australië en Nieuw-Zeeland zich bij aan.

Deze verregaande integratie zal volgens Van der Veer de slagvaardigheid van KPMG vergroten, waardoor een sterkere positie wordt verkregen in een markt die alsmaar internationaler wordt.

Voor nadere informatie: Andy Bellm, telefoon (020) 656 7039

Deel: ' Omzet KPMG neemt met ruim 16% toe '
Lees ook