CBS

Omzet industrie hoger door prijs aardolie

De omzet van de Nederlandse industrie is in januari 2003 met 3 procent gestegen ten opzichte van januari vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Deze omzetgroei wordt vooral bepaald door de aardolie- en chemische industrie, waar de afzetprijzen fors hoger zijn dan in januari vorig jaar. De afzetprijs voor de totale industrie ligt in januari 2003 gemiddeld 5,7 procent hoger. De verbruiksprijzen zijn echter nog sterker gestegen en liggen gemiddeld 8,5 procent hoger. Eerder maakte het CBS al bekend dat het producentenvertrouwen in februari fors is gedaald en op het laagste niveau sinds 1993 is uitgekomen. Het verslechterde oordeel over de orderpositie is voor een belangrijk deel de oorzaak van de sterke daling van het producentenvertrouwen.

Binnen- en buitenlandse omzetgroei gelijk
Zowel de binnenlandse als de buitenlandse omzet van de Nederlandse industrie is in januari van dit jaar 3 procent hoger dan in januari 2002. Wel is er een duidelijk verschil in de stijging van de afzetprijzen. De binnenlandse afzetprijs ligt gemiddeld 4,0 procent hoger. Op de exportmarkten is de prijs van industriële producten met zelfs 6,7 procent gestegen.

Aardolie- en chemie grootste stijger
De aardolie- en chemische industrie heeft met een plus van 12 procent de grootste omzetgroei geboekt in januari 2003. Wel liggen de afzetprijzen van deze branche 14,8 procent hoger dan in januari verleden jaar. Ook de omzet van de voedings- en genotmiddelenindustrie is gestegen en wel met 5 procent. In deze branche zijn de afzetprijzen gemiddeld 2,7 procent hoger. Bij de overige onderscheiden industriebranches is de omzet echter gedaald.

Technische toelichting
De omzetontwikkeling is gebaseerd op gegevens van bedrijven met twintig en meer werknemers die zowel in de verslagperiode van het lopende jaar als in de overeenkomstige periode van het voorafgaande jaar zijn waargenomen. De omzet is exclusief BTW. De gegevens hebben een voorlopig karakter. Januari telt in 2002 en 2003 een gelijk aantal werkdagen. Cijfers van voorafgaande maanden kunnen zijn aangepast op grond van de meest recente gegevens. Tenzij anders vermeld, zijn de ontwikkelingen berekend ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persdienst van het CBS. Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: persdienst@cbs.nl

PB03-046
11 maart 2003
9.30 uur
Centraal Bureau voor de Statistiek
Persbericht

Deel: ' Omzet Nederlandse industrie hoger door prijs aardolie '
Lees ook