CBS

Omzet rechtskundige dienstverlening groeit

Rechtskundige dienstverlening kent vele specialismen. Er zijn op dit terrein dan ook verschillende soorten ondernemingen actief. Zo bieden op rechtskundig gebied advocaten-, notaris- en deurwaarderskantoren hun diensten aan. Verder zijn rechtskundige adviesbureaus, stichtingen rechtsbijstand en rechts- en wetswinkels actief. Ook verlenen octrooi-, merken- en modellenbureaus rechtskundige diensten.

Sinds 1995 is het aantal ondernemingen dat zich bezighoudt met rechtskundige dienstverlening gestegen van 2 140 naar 2 238. Daarbij gaat het alleen om ondernemingen met twee of meer werkzame personen. Ook zijn rechts- en wetswinkels niet in dit cijfer meegeteld.

Rechtskundige diensten: aantal ondernemingen
0329g1.gif (5090 bytes)

Waar het aantal ondernemingen - vooral het aantal advocatenkantoren - met 4,5% steeg, nam de netto-omzet toe met 21%: van 4,1 naar 4,9 miljard gulden. Het aantal werkzame personen groeide met 7,5%.

Rechtskundige diensten: werkzame versonen
0329g2.gif (5020 bytes)

Over de hele sector gerekend, werken er per onderneming circa 15 personen. Bij de octrooi-, merken- en modellenbureaus en bij de stichtingen rechtsbijstand werken gemiddeld twee keer zoveel mensen. Het gemiddeld aantal werkzame personen bij rechtskundig adviesbureaus is het laagst: namelijk 4.

De netto-omzet per onderneming is gemiddeld 2,2 miljoen gulden. Bij de octrooi-, merken- en modellenbureaus is dit bedrag aanzienlijk hoger (5,8 miljoen) en bij de rechtskundig adviesbureaus aanzienlijk lager (0,5 miljoen).

Rechtskundige diensten: netto-omzet
0329g3.gif (4869 bytes)

Per werkzame persoon wordt gemiddeld een netto-omzet van 150 000 gulden gerealiseerd. Dit bedrag ligt lager bij de stichtingen rechtsbijstand (96 000), de deurwaarderskantoren (110 000) en de rechtskundige adviesbureaus (117 000) en het hoogst bij de octrooi-, merken- en modellenbureaus (181 000).

Harry Eggen

Deel: ' Omzet rechtskundige dienstverlening groeit '
Lees ook