CBS

Omzetgroei industrie valt verder terug

De Nederlandse industrie heeft in de eerste helft van dit jaar 4 procent meer omzet geboekt dan in de eerste zes maanden van vorig jaar. Over geheel 2000 bedroeg de omzetgroei nog 14 procent. De omzetgroei in de eerste helft van 2001 is lager dan die van de afzetprijzen. Deze zijn gemiddeld bijna 6 procent hoger dan in de eerste helft van 2000.

Groeicijfers per kwartaal dalen
In de eerste twee kwartalen van 2001 neemt de omzetgroei verder af en is bovendien lager dan de stijging van de afzetprijzen. Het eerste kwartaal laat een omzetgroei van 5 procent zien, bij een toename van de afzetprijzen van ruim 6 procent. In het tweede kwartaal stijgt de omzet nog maar 3 procent, terwijl de prijzen met bijna 5 procent zijn toegenomen. In elk van de eerste drie kwartalen van 2000 heeft de Nederlandse industrie nog 14 à 15 procent meer omgezet dan in het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder. De afzetprijzen waren toen 11 à 12 procent hoger dan in de eerste drie kwartalen van 1999. Vervolgens nam de omzetgroei af naar 11 procent in het laatste kwartaal van 2000. Dat was nagenoeg gelijk aan de stijging van de afzetprijzen in dat kwartaal.

Omzet 3 procent gestegen in juni
In juni 2001 heeft de Nederlandse industrie 3 procent meer omzet geboekt dan in juni vorig jaar. De afzetprijzen lagen bijna 4 procent hoger. De omzet steeg zowel op de binnenlandse als op de buitenlandse markt met 3 procent. Op de binnenlandse markt bedroeg de stijging van de afzetprijzen ruim 4 procent en op de buitenlandse markt ruim 3 procent. Nagenoeg alle branches binnen de industrie hebben in juni 2001 meer omgezet dan in juni vorig jaar. Alleen bij de textiel-, kleding- en lederindustrie is de omzet gedaald.

Technische toelichting
De omzetontwikkeling is gebaseerd op gegevens van bedrijven met twintig en meer werknemers die zowel in de verslagperiode van het lopende jaar als in de overeenkomstige periode van het voorafgaande jaar in waarneming zijn geweest. De omzet is exclusief BTW. De

gegevens hebben een voorlopig karakter. Juni telt in 2001 en in 2000 een gelijk aantal werkdagen. Cijfers van voorafgaande maanden kunnen zijn aangepast op grond van de meest recente gegevens. Tenzij anders vermeld, hebben de ontwikkelingen betrekking op dezelfde periode van het jaar daarvoor.

Deel: ' Omzetgroei industrie valt verder terug '
Lees ook