Gemeente Den Helder

Weeknieuws

Kadastrale gegevens vlak naast de deur vekrijgbaar

betreft:
week: week 24

On-line snuffelen kadastrale informatie kan nu in het stadhuis van Den Helder

Bij het stadhuis in Den Helder kon u tot nu toe al terecht voor allerei informatie rond vastgoed. Zo is voor de meesten van u wel bekend dat u voor bijvoorbeeld een bestemmingsplan of informatie over de hoogte van de onroerende zaakbelasting in het stadhuis terecht kunt. Vanaf 1 juli is daar nog een extra service bij gekomen.Vanaf die datum kunt u voor kadastrale informatie in het stadhuis terecht, wanneer u wilt weten wie de eigenaar van een te koop staand huis is of wilt zien hoe het pand gelegen is ten opzichte van de naastliggende huizen. On-line is het mogelijk te snuffelen in de meest actuele kadastrale informatie. Met behulp van een computer kan een medewerker van het Centraal Informatiepunt informatie voor u opvragen over onroerend goed en hypothecaire informatie. De kadastrale gegevens die u nodig heeft, kunt u per fax aanvragen (nummer 671 397). Zo vindt u deze belangrijke informatie nu dichtbij huis.

Bron van gegevens

Het Kadaster registreert al sinds Napoleon alle belangrijke gegevens over onroerende zaken in ons land. De Franse keizer liet in het begin van de negentiende eeuw in ons land de percelen en hun eigenaren in kaart brengen, om zo grondbelasting te kunnen innen. Die functie is in de loop van de eeuw verschoven. Het Kadaster registreert nu veel meer gegevens over grond, gebouwen en zelfs schepen en vliegtuigen, zodat alle rechten en plichten hiervan vastliggen. Het houdt de informatie dagelijks bij, zodat de gegevens betrouwbaar en actueel zijn. Dit is van belang, omdat er juridische rechten aan de kadastrale gegevens ontleend kunnen worden.

Duidelijkheid over gronden en gebouwen

Dankzij een on-line verbinding met de databanken van het Kadaster kan de gemeente de belangrijkste kadastrale informatie nu gewoon in het stadhuis verstrekken. Zo kan iedereen hier bijvoorbeeld gegevens opvragen over een bepaald stuk grond, gebouwen en eigendomssituatie. Maar de gemeente levert uit de bestanden van het Kadaster ook informatie over rechten die hierop rusten zoals hypotheken en eventuele beslaglegging door bijvoorbeeld de fiscus of andere schuldeisers. Ook beperkingen van het eigendomsrecht, als de grond bijvoorbeeld vervuild is, zijn dankzij de registers van het Kadaster terug te vinden.

Zwart op wit

De gemeente kan de meeste informatie van het Kadaster voor belangstellenden ook uitprinten. Zo kan de ligging van het gevraagde perceel weergegeven worden. Voor de aanvraag van bovengenoemde gegevens brengt de gemeente per aanvraag fl. 10,-- in rekening.

Alle informatie op een rijtje

Overigens zijn voorlopig alleen actuele gegevens verkrijgbaar. Historische gegevens blijven het werkterrein van het Kadaster. In een aantal gevallen kan de gemeente eigen gegevens combineren met de aanvraag, zoals bijvoorbeeld de hoogte van de onroerende zaakbelasting of bepalingen uit een bestemmingsplan. Al met al wordt op deze wijze informatie over vastgoed voor iedereen makkelijker toegankelijk en overzichtelijker. Wie kadastrale gegevens wil opvragen kan hiervoor in het stadhuis terecht tijdens de normale openingsuren. Deze zijn op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Voorlopig is het niet mogelijk de informatie tijdens de avonduren op te vragen.

_________________________________________________________________

laaste verandering: juni 15, 1999

Deel: ' On-line snuffelen in kadastrale informatie in Den Helder '
Lees ook