Onaangekondigde audits bij certificering hebben grote gevolgen


Onnodige onrust of procesoptimalisatie?

VELDHOVEN, 20160322 -- Veel bedrijven en organisaties in Nederland zijn gecertificeerd volgens internationale normen zoals ISO 9001 en ISO 14001. Toetsing op de normeisen vindt altijd aangekondigd plaats. Deze werkwijze gaat vanaf het tweede kwartaal van 2016 veranderen. Op initiatief van de Europese commissie Harmonisatie van Certificerende Instanties (EHCI) zullen externe audits voortaan onaangekondigd plaats gaan vinden. De verwachting is dat deze nieuwe auditwerkwijze grote gevolgen zal hebben voor gecertificeerde bedrijven.

De nieuwe aanpak komt voort uit de plannen op Europees niveau waar onvrede heerst over de ongelijkheid tussen landen waar het gaat over handhaving van certificaten en de bijbehorende normeisen. Hierdoor is de waarde van dergelijke certificaten aan corrosie onderhevig. Brussel wil de standaard met betrekking tot managementzorgsystemen in Europa harmoniseren om daarmee gecertificeerde bedrijven en organisaties naar een hoger en gelijkwaardiger niveau te tillen. Door het Europese harmonisatie-initiatief betreffende het onaangekondigd auditen van managementsystemen worden gecertificeerde bedrijven meer gedwongen om alle normeisen continu op orde te hebben. De werkwijze met onaangekondigde audits is van toepassing op alle internationale managementsysteemnomen zoals ISO 9001 en ISO 14001. Naar verwachting wordt op termijn ook de nieuwe ISO 45001 meegenomen.

Diverse certificerende instanties zijn overrompeld door de nieuwe methode van auditen en zijn nu bezig met het om- en bijscholen van personeel om de nieuwe werkwijze mogelijk te maken. In de afgelopen periode is met een kleine selectie van gecertificeerde bedrijven en certificerende instanties een test gehouden. Op basis van deze test is het de verwachting, dat met deze nieuwe aanpak bedrijven die alle registraties ad hoc (lees: vlak voor een aangekondigde externe audit) op orde brengen in de problemen zullen komen om hun certificaat te kunnen behouden. De bedrijven die de registraties continu op orde hebben, zullen de audit ook bij onaangekondigde audits probleemloos doorstaan en daarmee hun certificaat kunnen behouden.

Een samenwerking tussen certificerende instanties, auditors en Kwaliteit-, Arbo- en Milieu-(KAM) managers die betrokken waren bij de testfase van de nieuwe Europese regelgeving hebben de informatiesite www.onaangekondigd.nl opgericht. Het doel van Onaangekondigd.nl is om gecertificeerde bedrijven te laten inzien dat het steeds belangrijker wordt om registraties in managementsystemen te allen tijde bijgewerkt en up-to-date te hebben. Alleen daarmee immers kunnen zij de toekomstige onaangekondigde audits goed doorstaan. Bovendien is het managementsysteem op deze wijze geen papieren tijger meer en krijgt het veel meer waarde in de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf.

Onaangekondigd.nl heeft geen banden met de overheid en zet zich vooral in voor het behoud van managementsystemen bij de in Nederland gecertificeerde organisaties. Naast het algemeen delen van informatie omtrent de implementatie van de nieuwe regelgeving, organiseren de aangesloten partners informatiebijeenkomsten. Deze worden o.a. gecommuniceerd via de site.


Deel: ' Onaangekondigde audits bij certificering hebben grote gevolgen '
Lees ook