Gemeente Leiden

Onafhankelijk onderzoek naar asbest Stadsgehoorzaal

Een onafhankelijke commissie gaat onderzoeken wat de gang van zaken is geweest bij de renovatie van de Stadsgehoorzaal. Tijdens de renovatie is asbest in het theater achtergebleven. Wethouder Alexander Pechthold van Cultuur en Milieu heeft deze week de opdracht gegeven tot het onderzoek.

Het asbest werd aangetroffen tijdens een Quick Scan, een controle op de aanwezigheid van dit brandwerend materiaal in alle gemeentelijke gebouwen. Het bevindt zich onder meer in de foyer, de gangen en een aantal kruipruimtes. De commissie onderzoekt wie indertijd de beslissing heeft genomen het asbestmateriaal te laten zitten. Tegelijkertijd beoordeelt de Arbo-dienst of de medewerkers sinds de verbouwing risico's voor de gezondheid hebben gelopen. Uit de Quick Scan is wel gebleken dat activiteiten in de Stadsgehoorzaal gewoon door kunnen gaan.

Deel: ' Onafhankelijk onderzoek naar asbest Stadsgehoorzaal Leiden '
Lees ook