Ingezonden persbericht

Voorhout, 23 januari 2004,

AccountingWEB en GBNED hebben het initiatief genomen om een gebruikersgroep Exact Globe te starten. Deelname is mogelijk sinds 1 januari j.l. Dat behoefte is aan een onafhankelijke gebruikersgroep voor dit pakket blijkt ondermeer uit het feit dat voor de start al meer dan 20 bedrijven zich als lid hebben aangemeld. Dus nog voor de gebruikersgroep een feit was!

In eerste instantie is de gebruikersgroep met name gericht op de financiële administratie (module E-Account). Bij voldoende belangstelling zal de gebrukersgroep zich ook richten op de andere modules van het pakket. De doelstelling van de gebruikersgroep is primair gericht op het bevorderen van contacten en het uitwisselen van informatie en kennis tussen de leden van de gebruikersgroep. Ook afstemming van gezamelijke bevindingen met de leverancier is vanzelfsprekend een belangrijk issue.

Op 5 februari a.s. is een eerste kick-off bijeenkomst gepland waar met de deelnemers afgestemd gaat worden wat hun verwachtingen zijn van de gebruikersgroep. Daarna staat een overleg met Exact op de agenda.

In april is dan een eerste officiele gebruikersbijeenkomst gepland.

Verwacht wordt dat het eerste jaar tussen de 50 en 100 bedrijven zich zullen aanmelden als lid van de gebruikersgroep. Bij voldoende deelnemers kan ook gedacht worden aan gezamelijke trainingen en andere te behalen voordelen voor de leden. Ook kunnen dan aparte werkgroepen worden gevormd rondom bepaalde onderwerpen of onderdelen van het pakket.

Zowel accountants-, administratiekantoren als andere organisaties kunnen zich aanmelden als lid. De vergoeding daarvoor bedraagt 95,- euro per kalenderjaar. Elk deelnemend bedrijf mag daarvoor 3 personen als deelnemer aanmelden.

Meer informatie is te vinden op de speciale website van de gebruikersgroep: www.exact-accountancy.nl

AccountingWEB
is hét onafhankelijke trefpunt voor accountants en accountancy professionals. Het doel is het leveren van practische toegevoegde waarde. AccountingWEB.nl is sinds oktober 2000 actief. In die periode hebben wij ruim 18.000 leden weten te verwelkomen en lezen ruim 12.000 accountants- en accountancy professionals onze wekelijkse nieuwsbrief.

GBNED
is een zelfstandige organisatie, gespecialiseerd in onderzoek naar standaard (administratieve) software, consultancy en content management. GBNED exploiteert de website www.softwarepakketten.nl met inzicht in meer dan 3.500 softwaresystemen voor bedrijven. GBNED doet regelmatig onderzoek naar standaard (administratieve) softwaresystemen.

Voor de redactie:
Voor meer informatie over bovenstaande persbericht kunt u contact opnemen met:

AccountingWEB
Corneille van Huët
tel 078-6416440
email service@accountingweb.nl

GBNED
Gerard Bottemanne
tel 0252 212542
email ghb@gbned.nl

Deel: ' Onafhankelijke Gebruikersgroep Exact Globe opgericht '
Lees ook