Gemeente Houten


Onderhoud groen in wijkpark De weerwolf

20/01/99

In wijkpark de Weerwolf wordt de onderbeplanting (lage struiken) wegge-haald. Dit is in het kader van het reguliere klein onderhoud van het groen en naar aanleiding van klachten van bewoners dat de beplanting te ruig werd. De buitendienst van de gemeente begint er vanaf 21 januari mee.

Aansluitend worden ook circa 30 bomen gekapt in het wijkpark. Dat is noodzakelijk voor de groei van de bomen die blijven staan. Op de informa-tie-avond 'Licht op groen', van 19 november 1998 zijn afspraken gemaakt met de bewoners over welke bomen gekapt zullen worden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen met Weinand Pin, voorman, 6373945.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998
Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Onderbeplanting weggehaald in wijkpark De weerwolf in Houten '
Lees ook