Ministerie van Buitenlandse Zaken

https://www.minbuza.nl/content.asp?Key=420310Onderdelen van interventie minister Van Aartsen tijdens speciale AR Brussel, 12.09.01

De terroristische aanval op de Verenigde Staten heeft de Nederlandse regering en bevolking in het hart getroffen. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en nabestaanden. De Nederlandse regering heeft condoleances overgebracht aan President Bush en minister Powell. Ook hebben wij de regering en bevolking van de Verenigde Staten verzekerd van de gevoelens van solidariteit met de VS. Bij mij leeft sterk het gevoel dat New York en Washington dichtbij zijn - niet verder dan een Europese hoofdstad.

Zonder overdrijving kunnen we stellen dat de terroristische slag die de Verenigde Staten heeft getroffen een directe aanval is op alles waarvoor het Westen staat in de wereld. Een aanval op democratie, de krachtige instellingen die de vrijheden en plichten van het individu beschermen, de mogelijkheid tot vrij debat, het vrije ondernemerschap, de gevoelens van verantwoordelijkheid ten opzichte van de internationale gemeenschap.

Wat in dit uur van Europa gevraagd wordt is dat we de rangen sluiten om gezamenlijk een vuist te maken. Door maatregelen op het vlak van politieke coördinatie, samenwerking op het gebied van veiligheid en bestrijding van terrorisme, en om te komen tot een gezamenlijke analyse die leidt tot maatregelen om ook op de langere termijn de risico's te verminderen. En het is evident dat zowel de Verenigde Staten als Europa er alleen maar bij kunnen winnen door in deze samen op te trekken.

De eerste Amerikaanse reactie op de slagen die het land zijn toegebracht is bewonderenswaardig. De woorden van President Bush en Secretary Powell getuigen van zelfbeheersing en vastbeslotenheid om de daders op te sporen en te straffen. Zij hebben weerstand weten te bieden aan de verleiding om te speculeren en voorbarig in de richting van verdachten te wijzen. Daarin steunen wij de Amerikaanse regering.

Het is van levensbelang dat wij, als Europa, al onze capaciteiten op dit terrein ter beschikking stellen van onze bondgenoot. Daarbij kunnen wij gebruik maken van de nieuwe instrumenten die ons ter beschikking staan en die beogen de Europese Unie slagvaardiger te maken en de coördinatie tussen lidstaten en met de buitenwereld te verbeteren.

Nederland kijkt dan ook nadrukkelijk in de richting van de Hoge Vertegenwoordiger, Javier Solana, om zich op deze taak te concentreren. Hij moet de lidstaten helpen die ene vuist te maken die in staat is onze grote bondgenoot te helpen. Daarmee bewijzen we ook onszelf een enorme dienst, want daarmee zou Europa onomstotelijk bewijzen dat de politieke en veiligheidssamenwerking binnen de EU voor de Verenigde Staten een even groot belang is als voor ons Europeanen.

Tegen deze achtergrond is het urgent dat de Europese Unie op alle relevante terreinen begint met een inventarisering van de stappen die wij kunnen inbrengen in het bondgenootschappelijk overleg. De EU en de NAVO zijn de aangewezen fora voor overleg over veiligheidsaspecten en de bestrijding van terrorisme. Daar moeten wij een gezamenlijke strategie uitstippelen. Onderdeel van die strategie moet zijn hoe wij concrete afspraken kunnen maken met andere landen die essentieel zijn voor een effectief optreden. Dan denk ik in de eerste plaats aan de afstemming met Rusland. De komende EU-Rusland-top biedt die gelegenheid.

Waar de Europese Unie ook een sleutelrol kan spelen is op het terrein van de economische stabilisering. Het financiële hart van de wereld is zwaar getroffen. Aan de andere kant heeft globalisering ook het effect gehad dat het financiële en economische systeem wereldwijd vele steunpunten heeft gekregen. Dat geeft extra veerkracht en weerstandsvermogen tegen slagen als deze. Wij zullen moeten nagaan hoe onze centrale banken en markten kunnen bijdragen aan stabilisering van de markten. De uitspraken van president Duisenberg zijn wat dat betreft een goede bijdrage.===

Deel: ' Onderdelen van interventie Van Aartsen tijdens AR Brussel '
Lees ook