DE NEDERLANDSCHE BANK N.V.
Postbus 98
1000 AB AMSTERDAM

STICHTING TOEZICHT EFFECTENVERKEER
Postbus 11723
1001 GS AMSTERDAM

PERSCOMMUNIQUÉ dd 11 juni 1999

De directie van de Nederlandsche Bank en het Bestuur van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) delen mee dat drs. A.L. Touw RA, thans onderdirecteur van de Nederlandsche Bank, met ingang van 15 september 1999 toetreedt tot het bestuur van de STE. De Minister van Financiën heeft ingestemd met de voordracht van het bestuur van de STE tot benoeming van de heer Touw.

De heer Touw is werkzaam op het Directoraat Toezicht.

De directie van de Nederlandsche Bank spreekt haar erkentelijkheid uit voor de wijze waarop de heer Touw gedurende bijna 16 jaar de Bank in diverse functies gediend heeft.

Met de benoeming van de heer Touw wordt invulling gegeven aan de nieuwe topstructuur van de STE. Dit houdt in dat het huidige bestuur, dat bestaat uit bestuurders die hun functie part-time vervullen, zal worden vervangen door een bestuur dat wordt gevormd door drie full-time bestuurders. Het huidige bestuur zal, met uitzondering van de heer Docters van Leeuwen, zitting nemen in een nieuw te vormen Raad van Toezicht.

Met ingang van 15 september 1999 zal het bestuur van de Stichting Toezicht Effectenverkeer bestaan uit de heren mr. A.W.H. Docters van Leeuwen (voorzitter), drs. J.W.F. Kaptein en drs. A.L. Touw RA.

De Raad van Toezicht zal met ingang van dezelfde datum bestaan uit de heren jhr.mr. F.J. Loudon (voorzitter), mr. J.I. van Praag Sigaar, prof. J.H. Blokdijk RA, drs. A. Heeneman en de heer J. Vroegop.

Het bestuur van de Stichting Toezicht Effectenverkeer is verheugd over de aanstaande benoeming van de heer Touw, die per 1 augustus 1999 in dienst zal treden van de STE.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

De Nederlandsche Bank N.V.
Afdeling Externe betrekkingen en voorlichting
Drs. Olaf C.H.M. Sleijpen
Tel.: 020 – 524 3100

Stichting Toezicht Effectenverkeer
Afdeling Secretariaat en voorlichting
Mevrouw Anitha W. Berntsen
Tel.: 020 – 553 5200

Zoekwoorden:

Deel: ' Onderdirecteur DNB Touw treedt toe tot bestuur STE '
Lees ook