Technische Universiteit Eindhoven

Agenda / Studium Generale


_________________________________________________________________

De onbegrepen rol van het Internationaal Monetair Fonds
_________________________________________________________________

Honderdtweeëentachtig landen beheren in het Internationaal Monetair Fonds een slordige 400 miljard gulden. Het fonds probeert de groei van de internationale handel bij te sturen en lidstaten met betalingsproblemen te helpen. Hoe werkt het IMF, een voorbeeld: Het IMF verstrekt leningen aan Rusland. De inval in Tsjetsjenië en het bombarderen van Grozny kost de russische overheid veel geld, waardoor Rusland niet aan de voorwaarden van het IMF kan voldoen. Daarom stopt het fonds met de financiële steun aan Rusland.
Bewaakt het IMF gewoon de besteding van de gelden of oefent de VS druk uit op het IMF, om de russische politiek te beinvloeden? De Verenigde Staten, de grootste geldschieter van het IMF, willen immers dat er een vreedzaam einde komt aan de oorlog in Tsjetsjenië. Het IMF: wereldeconomie of wereldpolitiek. Professor Hage Bakker, onderdirecteur van De Nederlandse Bank, vertelt er meer over.
_________________________________________________________________

De onbegrepen rol van het IMF.
Prof. H. Bakker
Woensdag 2 februari 2000.
11.45-13.00 uur College Zaal 4, Auditorium.

_________________________________________________________________

Deel: ' Onderdirecteur Nederlandsche Bank over 'onbegrepen' rol IMF '
Lees ook