FNV

Logo

Afbeelding

Onderdrukking vakbondsleden neemt wereldwijd toe

Vorig jaar zijn 209 vakbondsmensen vermoord of verdwenen. Dit is 50 procent meer dan in 1999.

Dit blijkt uit het Jaarverslag 2000 van het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen (IVVV). Het IVVV vertegenwoordigt wereldwijd 123 miljoen leden.

Er werden 8.500 vakbondsleden gearresteerd, 11.500 mensen raakten gewond als gevolg van hun betrokkenheid bij de vakbeweging. Bijna 20.000 vakbondsleden kregen ontslag en 100.000 mensen maakten melding van intimidatie.

Zuid-Amerika is, net als in 1999, het gevaarlijkste continent voor vakbondsleden, maar ook in westerse landen als de Verenigde Staten komen vakbondsrechten in het gedrang.

Verder komt in steeds meer landen het recht op staking in gevaar. In 80 procent van de onderzochte landen zijn wetten aangenomen die de rechten op dit gebied beperken.

Een andere zorgwekkende ontwikkeling is de gestage groei van export processing zones. In deze handelszones zijn werknemers gewoonlijk verstoken van elk vakbondsrecht. Volgens het jaarverslag vormen de export processing zones een probleem in 33 landen. De misstanden variëren van ontslag tot in het ergste geval de dood.

Het volledige rapport is (in het Engels) te lezen op www.ifctu.org/survey.

9 oktober 2001

Deel: ' Onderdrukking vakbondsleden neemt wereldwijd toe '
Lees ook