FNV

Onderdrukking vakbondsleden neemt wereldwijd toe

Vorig jaar zijn 209 vakbondsmensen vermoord of verdwenen. Dit is 50 procent meer dan in 1999. Verder betaalden de vakbondsleden met 8 500 gearresteerden en 11 500 gewonden een hoge prijs voor hun toewijding. Bijna 20 000 mensen kregen ontslag en 100 000 mensen maakten melding van intimidatie.

Dit blijkt uit het Jaarverslag 2000 van het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen (IVVV). Het IVVV vertegenwoordigt wereldwijd 123 miljoen leden.

Volgens het rapport is Zuid-Amerika, net als in 1999, het gevaarlijkste continent ter wereld voor vakbondsleden. In Colombia is het aantal vakbondsgerelateerde moorden en verdwijningen meer dan verdubbeld sinds 1999. Hoewel vakbondsonderdrukking in ontwikkelingslanden er gewelddadiger aan toe gaat, proberen werkgevers in het westen de vakbonden ook te ondermijnen. In de Verenigde Staten, bijvoorbeeld, worden zogenaamde 'union busters' in dienst genomen, om vakbonden bij hun activiteiten te dwarsbomen.

Ook komt in steeds meer landen het recht op staking in gevaar. In 80 procent van de onderzochte landen zijn wetten aangenomen die de rechten op dit gebied beperken. Werknemers genieten geen bescherming tijdens de lange, hinderlijke procedures die deze wetten opleggen. Veel landen verhinderen stakingen zelfs op grote schaal door lange lijsten op te stellen van zogenaamde 'essentiële diensten'. Volgens het onderzoek maken niet minder dan 59 staten gebruik van deze tactiek.

Een andere zorgwekkende ontwikkeling is de gestage groei van 'export processing zones'. Dit zijn zones waarin bedrijven handel drijven buiten het reguliere douane- stelsel van een land en zodoende zekere financiële voordelen halen. In deze zones zijn werknemers gewoonlijk verstoken van elk vakbondsrecht. Volgens het jaarverslag van het IVVV zijn er 33 landen waar deze zones een probleem vormen. In deze landen, waaronder Mexico en Bangladesh, worden mensen die vakbondsactiviteiten ontplooien, ontslagen en in het ergste geval gedood.

Meer informatie:
FNV Voorlichting, Robert Slot: 020 5816 552

N.B.
Het volledige rapport is te lezen op www.ifctu.org/survey

25 sep 01 10:32

Deel: ' Onderdrukking vakbondsleden neemt wereldwijd toe '
Lees ook