Gemeente Barendrecht

Ondergrondse afvalinzameling voor hoogbouw

In mei gaat de gemeente Barendrecht over tot ondergrondse afvalinzameling bij alle hoogbouw in Barendrecht-Carnisselande en de wijken Nieuweland en Bijdorp. De maand mei geldt als proefperiode. Tijdens deze maand kunnen bewoners wennen aan het nieuwe systeem en kan de gemeente eventuele kinderziektes verhelpen. Op 1 juni treedt het systeem officieel in werking en gaan bewoners betalen voor het gebruik van de containers. Het nieuwe systeem leidt voor gebruikers niet tot een verhoging van de kosten.

Voor het gebruik van de ondergrondse containers krijgen bewoners in april een speciale pas thuis bezorgd. Uitsluitend met deze pas hebben zij toegang tot de ondergrondse containers bij hun woning. Iedere storting wordt via de pas geregistreerd. De kosten per storting zijn gelijk aan de kosten van de gemeentelijke huisvuilzakken. Per storting wordt voor restafval 0,75 en voor gft-afval 0,50 berekend. Bewoners kunnen straks dan ook gebruik maken van gewone vuilniszakken. De totale kosten per huishouden worden jaarlijks via de afrekening van de afvalstoffenheffing van Eneco verrekend. Ieder kwartaal krijgen de gebruikers een overzicht met daarop het aantal stortingen. In 2004 wordt dit teruggebracht tot ieder half jaar.

Eénmalige uitgifte

De pas voor de ondergrondse containers wordt éénmalig uitgegeven en hoort bij het pand dat de gebruiker bewoont. Bij verhuizing moet de pas overgedragen worden aan de nieuwe bewoner. Verlies of diefstal kunnen bewoners melden bij de gemeente. De pas wordt dan direct geblokkeerd. Een nieuwe pas kost 25,-.

Zoekwoorden:

Deel: ' Ondergrondse afvalinzameling voor hoogbouw in Barendrecht '
Lees ook