CDA Utrecht

Persbericht

Utrecht, 12 maart 2013

Ondergrondse zaal Stadsschouwburg van de baan

Het college ziet af van haar plannen voor een ondergrondse theaterzaal in de Stadsschouwburg. Woordvoerder Sander van Waveren is blij met de draai van het college: "Het CDA had van meet af aan al grote bezwaren. Nu wordt het recent opgeknapte Zocherpark niet aangetast en dat is een goede zaak. Een opknapbeurt voor de Blauwe Zaal is hard nodig, maar de plannen van het college waren overdreven. Vooral het toevoegen van een extra feestzaal was overdreven. Goed dat het college dit nu ook inziet."

Aanstaande donderdag stond het stedenbouwkundig plan voor de nieuwbouw op de raadsagenda. Het college heeft besloten het oorspronkelijke plan voor de renovatie van de Stadsschouwburg aan te houden. Hierbij behoudt de huidige Blauwe Zaal zijn huidige podiumfunctie. Het plan om een ondergrondse theaterzaal te bouwen en de Blauwe Zaal om te bouwen tot feestlocatie is daarmee van de baan.

Oneerlijke concurrentie

Het CDA vond dat de noodzaak voor een nieuwe zaal onvoldoende was aangetoond. Bovendien moeten we oneerlijke concurrentie voorkomen van enerzijds (gesubsidieerde) maatschappelijke en culturele instellingen en anderzijds commerciële instellingen. Utrecht heeft al een ruim (commercieel) aanbod aan feestlocaties.

Gebrekkige financiële onderbouwing

In de plannen voor de bouw van de theaterzaal miste het CDA bovendien een degelijke financiële onderbouwing. De risico's van de bouw waren groot en de meeropbrengsten voor de schouwburg onzeker.

Deel: ' Ondergrondse zaal Stadsschouwburg Utrecht van de baan '
Lees ook