ABVAKABO FNV

Onderhandelaars-akkoord CAO-Jeugdhulpverlening (11 april)

Zoetermeer, 11 april 2000

ABVAKABO FNV is met de werkgevers (VOG) vandaag een CAO-akkoord overeengekomen voor de Jeugdhulpverlening.
Er zijn afspraken gemaakt over een tweejarige CAO, van 1 april 2000 tot 1 april 2002.
Op 1 april 2000 worden de lonen met 3 procent verhoogd, op 1 januari
2001 met 1,5 procent en op 1 april 2001 met 3 procent. Ook over andere zaken zijn afspraken gemaakt.
ABVAKABO FNV gaat het akkoord met een positief advies voorleggen aan de leden.

Overige afspraken
· Per 1 september 2001 worden de resultaten van het functiewaarderingsonderzoek ingevoerd. Vooruitlopend hierop worden voor een aantal pedagogische en hulpverlenende functies al de eerste stappen gezet (van 5 tot 8 procent). Dit is van groot belang omdat het erg moeilijk is mensen aan de sector te binden. Elders wordt veel meer verdiend voor hetzelfde werk.
· De vergoeding van het betaald ouderschaps- en zorgverlof is verbeterd van 25 naar 50%.
· Over enkele uitvoeringsregelingen kunnen werkgevers in overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging van de CAO afwijkende afspraken maken. Bijvoorbeeld over vergoedingen voor verhuiskosten, reis- en verblijfskosten, studiefaciliteiten, enzovoorts. Deze afwijkingen van de CAO kunnen tijdelijk zijn; de partijen kunnen desgewenst weer terugvallen op de CAO-regeling. · Er is afgesproken om voor 1 januari 2001 nieuwe afspraken te maken over de kwaliteit van de arbeid: over arbeidsomstandigheden (inclusief werkdruk), caseload en arbeidstijdenwet.

De CAO-Jeugdhulpverlening geldt voor ongeveer 15.000 werknemers.


Zoekwoorden:

Deel: ' Onderhandelaars-akkoord CAO-Jeugdhulpverlening '
Lees ook