ABVAKABO FNV

Onderhandelaars-akkoord CAO-provincies (10 maart)

Bonden schorten acties op

Zoetermeer, 10 maart 2000

De bonden ABVAKABO FNV/NOVON en CFO CNV-bond hebben met de onderhandelingsdelegatie van het Interprovinciaal Werkgevers Verband (IWV) op 10 maart een akkoord bereikt voor de CAO-provincies. Het IWV bleek bereid om onder druk van acties, in belangrijke mate tegemoet te komen aan de eisen van de bonden. De CAO heeft een looptijd van 2 jaar (van 1 januari 2000 tot 31 december 2001) met een totale structurele salarisverbetering van 7%. Daarnaast krijgen de provincie-ambtenaren in december 2001 een eenmalige uitkering van 200 euro.

De afgelopen weken hebben de bonden in het hele land actie gevoerd voor een goede CAO. Op 18 februari was het overleg afgebroken. Vooral het salaris, de looptijd van de CAO, het seniorenbeleid en de verlofregeling waren voor de leden belangrijke onderwerpen. De bonden constateren dat de acties er toe hebben geleid dat de werkgevers het slotbod van vorige week vrijdag van tafel hebben gehaald.

Hoofdlijnen van het akkoord
Over het salaris zijn de volgende afspraken gemaakt: · 3% per 1 januari 2000
· verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,5% (wordt 1,75%) in december 2000
· 2,5% per 1 februari 2001
· verhoging van de eindejaarsuitkering met 1% (wordt 2,75%) in december 2001
· december 2001 200 euro (circa 440 gulden)

De aanpassingen in de seniorenregeling garanderen dat werknemers in de provincies een goed perspectief op geheel of gedeeltelijke flexibel pensioen hebben. Over de harmonisatie van het verlof en de actualisering van het buitengewoon verlof zijn de bonden gematigd tevreden.

De onderhandelaars van de bonden zullen het akkoord de komende weken positief aan de leden voorleggen. Dit betekent dat de acties met ingang van heden worden opgeschort. De landelijke actiedag op 16 maart in Lelystad gaat dus niet door.

Deel: ' Onderhandelaars-akkoord CAO-provincies '
Lees ook