Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Onderhandelaarsakkoord arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2001-2002

Een publicatie bij het onderwerp Arbeidsvoorwaarden 15 oktober 2001
Minister De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en de vakbonden ABVA/KABO FNV, CFO CNV, CMHF en AC hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor rijksambtenaren. De ambtenaren krijgen per 1 oktober 2001 een structurele loonsverhoging van 3,6%. Daarnaast komt er een structurele verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,1%, bovenop de bestaande structurele eindejaarsuitkering van 0,3%. Daarmee komt de structurele eindejaarsuitkering met ingang van 2001 uit op 0,4%. Per ultimo 2001 ontvangen de ambtenaren voorts een extra eenmalige uitkering van bruto f 1000,- (naar rato werktijd). In verband met de inkomenseffecten als gevolg van de overeengekomen wijzigingen in de ziektekostenregelingen ontvangen alle ambtenaren per 1 juli 2002 ten slotte een compensatie van 0,5% structureel. De nieuwe CAO heeft een looptijd van 14 maanden (van 1 oktober 2001 tot 1 december 2002).
In het akkoord is verder een aantal afspraken opgenomen om de aantrekkelijkheid van de rijksoverheid als werkgever verder te vergroten en de arbeidsomstandigheden beter af te stemmen op de wensen van de individuele werknemers.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Onderhandelaarsakkoord CAO sector Rijk '
Lees ook