ABVAKABO FNV

ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO SOCIALE WERKVOORZIENING BEREIKT

Zoetermeer 31 mei 1999

De VNG en de vakbonden ABVAKABO FNV en CFO hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de Sociale Werkvoorziening. De sector Sociale werkvoorziening biedt werkgelegenheid aan ruim 90.000 werknemers.

In de nieuwe CAO die een looptijd heeft van 1 juni 1999 tot en met 30 november 2000 is een structurele loonsverhoging afgesproken van 4,5%.


- Op 1 juni 1999 worden de lonen verhoogd met 2,0%;


- Op 1 september 1999 met nog eens 0,5%;


- Een structurele eindejaarsuitkering van 0,5% met ingang van 1999;


- Op 1 juli 2000 worden de lonen nogmaals met 1,5% verhoogd.

Belangrijke elementen in de nieuwe CAO zijn verder:


- Een gemeenschappelijke aanpak van het hoge ziekteverzuim in de SW;


- Verbetering van de inkomenspositie in het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid;


- Invoeren van een gratificatie bij 25 en 40 jarig dienstverband;


- Maatregelen ter versterking van de bedrijfsvoering, waarbij de mogelijkheden voor het werken op zaterdagen wordt verruimd (onder handhaving van de reeds bestaande toeslagenregeling);


- Versterking van de mogelijkheden van instroom in de Sociale werkvoorziening en doorstroom naar regulier werk;


- Invoering van een regeling gewetensbezwaarden;


- Invoering van een plaatselijk in te vullen geschillenregeling;


- Meenemen van bestaande ancienniteit en indeling bestaande loonschaal bij verhuizing naar een andere gemeente;


- Beschrijving en verruiming van het aantal mogelijke disciplinaire maatregelen;


- Aandacht, bestrijding en voorkoming van een te hoge werkdruk;


- Invoering van een toeslagregeling bij het werken in ploegendienst en een regeling voor bereikbaarheids-, beschikbaarheids- en consignatiediensten;


- Aandacht voor de gevolgen van reorganisaties, onder meer door het opstellen van een sociale leidraad.

Deel: ' Onderhandelaarsakkoord CAO Sociale Werkvoorziening '
Lees ook