Dienstenbond CNV

CAO Nieuws

Onderhandelingen CAO Supermarkten geschorst

Op 16 mei jongstleden is wederom onderhandeld over een nieuwe CAO voor de Supermarkten. De werkgevers waren aan zet.

De werkgevers hebben een reactie gegeven op alle openstaande voorstellen. Eigenlijk was het een herhaling van de vorige keer. Werkgevers hebben wel het punt tot verplichte uitbreiding van het aantal te werken zaterdagen ingetrokken.

Cruciaal onderwerp in de onderhandelingen betreft de nieuwe (vroeg)pensioenregeling. De Dienstenbond CNV staat op het standpunt dat er nu concrete afspraken gemaakt moeten worden over een nieuwe regeling. Dit kunnen wij niet verder uitstellen.

De supermarktbranche is de best lopende bedrijfstak van Nederland en het is dan ook onacceptabel dat er nu geen ruimte zou zijn om ook in deze branche een goede pensioenregeling af te spreken.

Het overleg is vervolgens geschorst, zodat werkgevers opnieuw naar hun eigen achterban kunnen gaan om aanvullende berekeningen te maken. Tussentijds zal er informeel overleg plaatsvinden met de vakorganisaties met als doel dat er over en weer argumenten kunnen worden uitgewisseld, waarna op 6 juni aanstaande dit punt kan worden afgetikt.

Daarnaast staan nog vele onderwerpen open. Maar er moet nu eerst absolute duidelijkheid zijn over de pensioenregeling. Wij hopen daadwerkelijk dat wij na 6 juni 2002 met een concreet CAO-resultaat naar buiten kunnen komen.

Is uw collega al lid van de Dienstenbond CNV??

Lid worden van de Dienstenbond CNV is ook heel belangrijk voor uw collega. Maak hem of haar lid.

>> redenen om lid te worden van de Dienstenbond CNV

>> meer over het lidmaatschap

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met uw bestuurder Richard Leloux, tel: 023 - 565 10 52, email: r.leloux@cnvdibo.nl.

Hoofddorp, 17 mei 2002.

Deel: ' Onderhandelingen CAO Supermarkten geschorst '
Lees ook