Provincie Noord-Brabant


Persbericht

onderhandelingen collegevorming

Informateur verkent gesprekspartners onderhandelingen nieuwe collegecoalitie

Er komt een informateur die verkent welke partijen verder willen onderhandelen over een nieuw bestuursakkoord voor de periode 2003-2007. Dat hebben de partijen die aan de verkiezingen deelgenomen besloten. Als informateur is Frans Slangen, de huidige voorzitter van de KRO aangezocht.

De informateur krijgt tot opdracht om bij de politieke partijen te verkennen of zij bereid zijn deel te nemen aan de onderhandelingen, met welke andere partijen zij wél of juist niet willen onderhandelen en welke randvoorwaarden aan de deelname aan de onderhandelingen gesteld worden. Het is de bedoeling dat de informateur voortvarend te werk gaat. Er wordt naar gestreefd om de informateur op donderdag 20 maart 2003 advies uit te laten brengen.

Nadat het advies is uitgebracht, zullen de onderhandelingen voor een nieuw bestuursakkoord starten. De partijen die deelnemen aan de onderhandelingen willen over circa vier weken een nieuw bestuursakkoord voorleggen aan Provinciale Staten. Ten slotte hebben de partijen afgesproken geen belangrijke financiële beslissingen te nemen bij de komende voorjaarsnota omdat eerst de discussies over het bestuursakkoord in Provinciale Staten gevoerd moeten zijn. De financiële invulling van het bestuursakkoord krijgt bij de najaarsnota haar beslag.

Deel: ' Onderhandelingen collegevorming Noord-Brabant '
Lees ook