LAD

Nieuws

Onderhandelingen honoreringsregeling vastgelopen

Tijdens langdurige onderhandelingen leek het mogelijk een deel van de achterstand van de honorering van medisch specialisten in academische ziekenhuizen in te lopen. Hiermee zou de positie ten opzichte van medisch specialisten in algemene ziekenhuizen min of meer gelijk worden getrokken.

(Knel)punten
De onderhandelingen werden gevoerd binnen de werkgroep medisch specialisten, waarvan onder andere de LAD deel uitmaakt. De werkgroep is ingesteld door het LOAZ (Landelijk Overleg Academische Ziekenhuizen) in het verlengde van de CAO Academische Ziekenhuizen 2002-2004. De werkgroep had als taak op basis van de uitgangspunten van het CAO-akkoord te verkennen of aanpassingen in de HAMS (honoreringsregeling academisch medisch specialisten) noodzakelijk en/of gewenst zijn.
In de werkgroep waren belangrijke afspraken gemaakt over ingebrachte (knel)punten als salarisschalen, grondslag voor de toelagen, toepassingsbereik van de regeling, excellentietoelage, functiegebonden kosten en een gedeeltelijke ontdooiing voor degenen die in de garantieregeling zitten. Deze afspraken zijn bij ledenraadplegingen in juni door LAD en Orde toegelicht. Ook werden afspraken gemaakt over verbetering van de positie van de jonge medisch specialist. De arbeidsduur bleek daarentegen een steeds terugkerend knelpunt, waarover partijen het niet helemaal eens konden worden. Het in het akkoord opnemen van een invoeringsdatum bleek uiteindelijk voor de VAZ een onoverbrugbaar probleem.

Positie verslechtert, actie voeren
De ontstane situatie betekent dat de positie van de academische ziekenhuizen verder zal verslechteren met alle gevolgen van dien. De academische ziekenhuizen en daarbinnen de medisch specialisten spelen een cruciale en essentiële rol in het medisch onderwijs en de vervolgopleidingen. Bestaande capaciteitsproblemen van basisartsen en medisch specialisten moeten vooral hier worden aangepakt. Medisch specialisten zullen, als er niets verbetert, steeds meer kiezen voor een carrière in de periferie en het academisch ziekenhuis voorgoed verlaten. De al bestaande onrust zal aanzienlijk toenemen. Ook voor de VAZ zal duidelijk moeten worden, dat een adequate en met de algemene ziekenhuizen concurrerende honoreringsregeling noodzakelijk is. Hoewel het niet onze eerste keus is kan de onwrikbare houding van de VAZ tot gevolg hebben dat het voeren van actie onvermijdelijk wordt.

Stappen ondernemen, leden raadplegen
In augustus en september houden de LAD en de Orde gezamenlijk ledenraadplegingen in alle academische ziekenhuizen. Zij zullen dan een toelichting geven over hetgeen in de onderhandelingen besproken is en om met u te overleggen over de te nemen stappen.

LAD en Orde zijn afhankelijk van uw steun. Uw aanwezigheid bij de ledenraadplegingen is nodig om te tonen dat er draagvlak is voor eventuele acties. De ledenraadplegingen vinden plaats op de volgende data en locaties:

Datum

Tijd

Locatie

Zaal

Dinsdag 20 augustus 2002

17.00 uur

AZM

Greepzaal (4.01)

Donderdag 22 augustus 2002

17.00 uur

EMCR

Auditorium

Maandag 26 augustus 2002

17.00 uur

LUMC

Collegezaal 3

Dinsdag 27 augustus 2002

17.00 uur

AZG

Rode zaal

Woensdag 28 augustus 2002

17.00 uur

VU

Collegezaal 1 (Maas)

Donderdag 29 augustus 2002

17.00 uur

UMCU

Roze zaal

Vrijdag 30 augustus 2002

17.00 uur

AZN

Woensdag 4 september 2002

17.00 uur

AMC

G4-123

Deel: ' Onderhandelingen honoreringsregeling vastgelopen '
Lees ook