ING Groep


Amsterdam, 28 februari 2000

ING CAO
Onderhandelingen met bonden in goede sfeer van start

De delegaties van ING en de vakorganisaties hebben vandaag voor het eerst onderhandeld over een nieuwe ING CAO. Tijdens dit overleg, dat in goede sfeer en harmonie plaatsvond, zijn de voorstellen toegelicht die beide partijen elkaar vorige week hebben toegestuurd. De delegaties hebben gisteren opnieuw hun wens uitgesproken om op 1 juni aanstaande de eerste ING CAO af te sluiten.

Afgesproken is om tijdens de volgende bijeenkomsten tussen vakorganisaties en ING de te bespreken onderwerpen in clusters te behandelen. Deze zijn:

Op 13 maart:

* Pensioenen en VUT

* Arbeidsduur

* Werk en prive

* Sabbatical leave

* A la carte (keuzepakket arbeidsvoorwaarden)

Op 27 maart:

* Beloning

* Ploegendienst

* Employabilityve

* Structuur van de CAO

Op 10 April:

* De overige onderwerpen

* Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden buitendienst
* Werkdruk

* In de verwachting dat op deze datum voldoende duidelijkheid bestaat over de genoemde hoofdonderwerpen, zal ING op 10 april een voorstel doen met betrekking tot looptijd en loonsverhoging.

Deel: ' Onderhandelingen ING met bonden in goede sfeer van start '
Lees ook