Algemene Onderwijsbond


Laatste wijziging :28-01-99

Cao-overleg weer mislukt

De onderhandelingen over de onderwijs-cao zijn woensdagnacht op niets uitgelopen. Hoewel de onderwijsbonden flinke concessies deden, bleef het laatste bod van minister Hermans voor de algemene salarisverhoging in 1999 steken op gemiddeld 2,15 procent. Het overleg is voor onbepaalde tijd uitgesteld. De bonden roepen hun leden op 9 februari massaal het werk neer te leggen.

De mislukte onderhandelingen begonnen woensdag om twaalf uur in Den Haag. De uitgangspositie van beide partijen was Hermans' bod voor 1999 van gemiddeld 2,06 procent en de eis van de bonden voor 3 procent. De minister had een eerder voorstel ingetrokken om de stops in de salarisschalen weg te halen. De bonden eisten dit voorstel terug in het bod, naast enkele andere maatregelen, onder meer voor onderwijsondersteunend personeel en directeuren. Het overleg verliep buitengewoon moeizaam, terwijl er aanvankelijk enig optimisme was ontstaan. Oorzaak daarvan was het feit, dat minister Hermans erkende de effecten van de politie-cao te laag te hebben ingeschat. Op basis van die inschatting had hij zijn bod geformuleerd, want voor de bewindsman was de politie-cao 'oriëntatiepunt'. Omdat de cijfers voor deze cao hoger bleken uit te vallen, zou er ook voor onderwijs meer ruimte kunnen komen. In de loop van de dag brak echter een crisis rond de politie-cao uit: in het kabinet werd deze te duur bevonden.

Minister Peper moet terug naar de onderhandelingstafel. Alles wees erop dat Hermans' collega's, minister Zalm van financiën voorop, hem daarna waarschuwden niet ook te ver te gaan. Aan handen en voeten gebonden probeerden de onderhandelaars van OC en W door opnieuw heen- en weer schuiven tot een aanvaardbaar bod te komen. De onderwijsbonden lieten hun salariseis zakken tot 2,7 procent, maar eisten in ruil daarvoor dat de einde-jaarsuitkering van een half procent structureel wordt. Onderhandelaar Ton Rolvink oefende zware druk uit op OC en W om de 215 miljoen gulden voor 'competentiebeloning' in te zetten voor een beter salarisbod. "Met deze prestatiebeloning krijgen we iets, wat we niet willen, terwijl we daardoor niet kunnen krijgen wat we wel willen." Tenslotte grepen de onderhandelaars van het ministerie terug op een oude truc van minister Ritzen. Ze stelden een cao van 26 (!) maanden voor, met in de eerste maanden van 2001 een paar aantrek- kelijke lokkertjes. Maar daarvoor zou het allemaal erg mager blijven: een salarisverhoging in 1999 van gemiddeld 2,15 procent en in 2000 van slechts 2 procent. In dat tweede jaar zat er zelfs geen eindejaarsuitkering meer in. "En dan horen we in 2001 weer dat het geld voor de volgende cao is uitgegeven aan de lokkertjes", aldus Rolvink. De bonden wezen het voorstel gedecideerd af. Daarna werd er nog een paar uur heen en weer gepraat. Donderdagochtend om half vijf lieten beide partijen aan de journalisten in een aanpalend zaaltje weten dat het overleg voor onbepaalde tijd werd opgeschort. Zestien uur onderhandelen had niets opgeleverd. De bonden kondigden aan met verdubbelde energie te gaan werken aan de voorbereiding van de stakingsdag. (OB)

Verbeteringen voor directies

De gezamenlijke onderwijsbonden hebben in hun eisenpakket voor de nieuwe onderwijs-cao een aantal verbeteringen voor directies van scholen van primair onderwijs opgenomen. De bonden willen met deze verbeteringen bereiken dat meer mensen willen toetreden tot de schoolleiding. Het is nu erg moeilijk om sollicitanten voor vacatures te vinden. De bonden willen dat elke school voor primair onderwijs tenminste zestien uur taakrealisatie krijgt. Op scholen met meer dan 400 leerlingen moet de directeur van schaal 11 naar schaal 12 stijgen en de adjunct van 10 naar 11. Bij scholen groter dan 900 leerlingen moet de directeur betaald worden volgens schaal 13, de adjunct volgens schaal 12. Voor alle directieleden die niet profiteren van deze maatregel moet er een toeslag komen van 350 gulden. Minister Hermans stelt hier in zijn laatste bod slechts één maatregel tegenover: een toeslag van f 200,- voor directeuren op scholen met minder dan 200 of meer dan 400 leerlingen.

Pakket voor ondersteunend personeel

De onderwijsbonden maken zich in het cao-overleg sterk voor maatregelen die de inkomenspositie van het onderwijsondersteunend personeel verbeteren. Zo moeten de salarislijnen worden ingekort, zodat oop-ers vier jaar eerder hun maximum-salaris krijgen. De eindejaarsuitkering voor oop-ers in de schalen 1-5 moet omhoog van 705 naar 1100 gulden, voor oop-ers in de schalen 6, 7 en 8 van 620 naar 1000 gulden. De geëiste salarisverhoging voor het onderwijzend personeel van 2,7 procent moet voor oop-ers hoger uitvallen door het leggen van een 'vloer' van 120 gulden per maand. Hierdoor stijgt de procentuele verhoging. Minister Hermans heeft in zijn laatste bod geen enkele specifieke maatregel voor het ondersteunend personeel voorgesteld.

Salarisstops weg

Voor het 'inhalen van onderwijsachterstanden' is het wegnemen van de salarisstops in de loonschalen een belangrijk onderwerp in de cao-besprekingen. Het gaat daarbij om flinke voordelen voor onderwijspersoneel in de schalen 9, 10, 11 en 12. De stops komen zo rond het 20ste dienstjaar. Zonder de stops neemt het 'lifetime' inkomen toe met f 15.984 (schaal 9); f 13.632 (schaal 10); f 24.504 (schaal 11) en f 17.040 (schaal 12). Alle mensen die voor de stops zitten zouden van het schrappen ervan profiteren. De bonden stellen voor de eerste stop te schrappen per 1 augustus 1999 en de tweede per 1 augustus 2000. De minister heeft in zijn laatste bod voorgesteld beide stops (in schaal 12 is het er maar één) te schrappen in augustus 2000. Om de mensen die de stops al achter de rug hebben te compenseren, eisen de onderwijsbonden een extra salarisverhoging van 3 procent. Die verhoging werkt door in hun pensioenen. De minister wil een beperkte compensatie in de vorm van vijf jaarlijkse uitkeringen ineens. De eerste uitkering wil hij pas in januari 2001 geven. De bonden vinden dit te weinig en te laat.

Ziektekosten

In 1999 zal er geen verslechtering van de ziektekostenregeling voor onderwijspersoneel komen. Dit is duidelijk geworden tijdens het overleg over de onderwijs-cao. Of minister Hermans ernaar streeft afspraken over latere invoering te maken in de onderwijs-cao, is onbekend. De onderwijsbonden hebben verklaard geen cao met een dergelijke bepaling te zullen tekenen.

Deel: ' Onderhandelingen onderwijs-cao weer mislukt '
Lees ook