Heijmans N.V.

Onderhandelingen over overname Philipp Holzmann beëindigd

`S-HERTOGENBOSCH - Heijmans N.V. (bouw en aanverwante activiteiten) heeft geen overeenstemming bereikt over de gedeeltelijke voortzetting en financiering van de Philipp Holzmann activiteiten in Düsseldorf, Frankfurt en München.

Heijmans is de onderhandelingen ingegaan met duidelijke randvoorwaarden:

- het risicoprofiel van de onderneming mag door de overname van Holzmann- activiteiten niet onverantwoord veranderen;
- de bij het faillissement van Philipp Holzmann betrokken Duitse banken moeten een groot deel van de financiering van de nieuwe onderneming voor hun rekening nemen;

- de overname moet bijdragen aan de winst per aandeel Heijmans N.V. Nu dit niet gerealiseerd kan worden, anders dan door het loslaten van deze randvoorwaarden, ziet Heijmans af van de overname

Het vastlopen van de onderhandelingen heeft vooralsnog geen invloed op de overname van Franki in Hannover en het Nederlandse onderdeel van Philipp Holzmann, Dubbers Malden. Dubbers zal worden geïntegreerd in de Nederlandse activiteiten van de divisie Heijmans Beton- en Waterbouw.

De voorgenomen overname van de Duitse activiteiten van Holzmann zou passen in de strategie van Heijmans uit te groeien tot Europese speler door versterking van de marktpositie in Nederland en Duitsland. Heijmans wil dit realiseren door acquisitie van gezonde (activiteiten van) ondernemingen. Nu de onderhandelingen over Holzmann zijn vastgelopen, zal Heijmans zich richten op andere interessante kansen in de markt om haar internationale ambities te realiseren.

Achtergrondinformatie

Over Heijmans
Heijmans N.V. is in omzet de derde bouwonderneming in Nederland en marktleider in België. De aandelen van de in 1923 opgerichte onderneming zijn sinds 1993 genoteerd aan de
Amsterdamse beurs Euronext. Heijmans N.V. is actief in de bouwnijverheid, vastgoedontwikkeling en aanverwante industrieën. De belangrijkste markten waarop Heijmans zich begeeft zijn: Wonen en Werken, Verkeer en Vervoer en Industrie en Productie. Het zwaartepunt van de activiteiten ligt in Nederland waar Heijmans sterke grondposities bekleedt. Het hoofdkantoor is gevestigd in 's-Hertogenbosch. De markt wordt bediend vanuit een dicht netwerk aan vestigingen. Daarnaast is de onderneming actief in België en Duitsland. Bij Heijmans werken ongeveer 10.000 mensen.

Resultaten
In het boekjaar 2001 namen de bedrijfsopbrengsten toe met 46 procent tot ongeveer
EUR 2,3 miljard. De netto winst van Heijmans steeg eveneens met ongeveer 46 procent tot
EUR 70,2 miljoen. Voor 2002 rekent Heijmans - ondanks gematigde macro-economische vooruitzichten - met verdere bedrijfsopbrengsten- en winststijgingen. De bedrijfsopbrengsten zullen - zonder acquisities - EUR 2,5 miljard bedragen, met een netto-winst van EUR 84 miljoen.

Groeidoelstelling
Door autonome groei en overnames is het concern erin geslaagd een top-drie positie te bezetten op de thuismarkt. De afgelopen acht jaar is een gemiddelde omzetstijging gerealiseerd van 20%, waarvan 7% door autonome groei en 13% door acquisities. De gemiddelde winst bedraagt 30%. Concrete doelstelling voor 2006 is een omzet van EUR 5 miljard, waarvan 20% - EUR 1 miljard - in het buitenland wordt gegenereerd. Hiermee zou Heijmans een top-tien positie in Europa bekleden.

Strategie; focus op Europa
Vanuit een sterke binnenlandse positie met een focus op omringende landen streeft Heijmans naar een vooraanstaande positie op de toekomstige Europese markt. Daarbij wordt de zogenaamde `olievlektheorie' gehanteerd; het verwerven van goed renderende bedrijven in aangrenzende gebieden. Dit wordt gerealiseerd door de acquisitie van kleine en middelgrote ondernemingen en door slagvaardig gebruik te maken van kansen in de markt.

Bericht voor de pers 25 juni 2002

Deel: ' Onderhandelingen over overname Philipp Holzmann beëindigd '
Lees ook