FNV Bouw


Tentoonstellingsbouw op 18 februari verder

Goed nieuws in de tentoonstellingsbouw: er wordt nog steeds gepraat over een nieuwe CAO. Maar dat is het dan ook wel. Want er gaapt een grote kloof tussen werkgevers en werknemers. Werkgevers houden vast aan een CAO voor twee jaar. Daarvoor boden ze eerst slechts 2 procent loonsverbetering. Nu zijn ze iets opgeschoven: naar in totaal 3 procent loonsverhoging. Verder willen ze de regeling voor winstdeling handhaven.

FNV Bouw vindt dit nog steeds véél te weinig. Winstdeling levert niets op als het slecht gaat. En ook 3 procent over twee jaar houdt de prijsstijging niet bij. FNV Bouw wilde een CAO voor één jaar, maar heeft nu een tegenvoorstel gedaan: geef twee jaar lang de volledige automatische prijscompensatie, want dat neemt voor werknemers veel onzekerheid over hun inkomen weg. Werkgevers zullen op 18 februari reageren. Maar zelfs met een bevredigend loonvoorstel is er nog lang geen CAO. Werkgevers hebben immers een reeks verslechteringsvoorstellen gedaan, waar werknemers honderden euro's op achteruit zouden gaan. Daar hebben werkgevers nu iets van teruggenomen, maar reisuren en overwerk blijven een groot probleem.

Deel: ' Onderhandelingen tentoonstellingsbouw op 18 februari verder '
Lees ook