LAD

Nieuws

Onderhandelingsakkoord CAO Arbo Unie 2002-2003

De CAO Arbo Unie geldt voor 3500 werknemers en heeft een looptijd van 18 maanden: van 1 juli 2002 tot 1 januari 2004.

Salarisaanpassing van 5,4%
Per 1 september worden de salarissen structureel aangepast met 1,75%. Per 1 maart 2003 volgt een verhoging van 3,25%. Vanaf december 2002 wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 0,4% tot 1,9% van 12 keer het brutomaandsalaris inclusief vakantietoeslag en eventuele persoonlijke toelagen. Ook vindt in december 2002 een eenmalige netto-uitkering plaats aan alle werknemers van 136,-.

Invoering CAO à la carte
In beginsel vanaf 1 januari 2003 wordt een uitgebreide regeling meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ingevoerd. Dat gebeurt na een aantal jaren waarin de aanpassing van vooral de secundaire arbeidsvoorwaarden marginaal was. Er zijn afspraken gemaakt om zogeheten bronnen voor doelen te ruilen, zoals (bovenwettelijke) vakantiedagen voor langdurig verlof of voor uitbetaling op een spaarrekening.

Uitbreiding kinderopvang
Per 1 januari 2003 wordt de regeling voor kinderopvang (0 tot 13 jaar) uitgebreid. Naast verdubbeling van het budget naar 0,4% van de loonsom komt er een keuzemogelijkheid waarbij de werknemer kan kiezen welke regeling kinderopvang voor hem het gunstigste is.

Tegemoetkoming pensioenpremie en meer
In de nieuwe CAO betaalt de werkgever ook een tegemoetkoming in de pensioenpremie voor ABP/Optas of andere pensioenregelingen die bij overgenomen organisaties gebruikelijk waren. Ook zijn afspraken gemaakt over de tegemoetkoming van de pensioenpremie, een verbetering van de reiskostenregeling en toepassing van de 55+-regeling voor parttimers.

Tekst onderhandelingsakkoord
Wilt u weten welke afspraken er nog meer zijn gemaakt? Download dan nu de tekst van het bereikte akkoord.
cao_arbo_unie_onderhandelingsakkoord__2002-2003.doc Onderhandelingsakkoord CAO Arbo Unie 2002-2003.doc

Ledenraadpleging
LAD-leden, voor wie de CAO Arbo Unie geldt, hebben een circulaire ontvangen waarin het akkoord met positief advies wordt voorgelegd. Zij kunnen voor 19 augustus hun mening geven over het behaalde resultaat. Het is ook mogelijk om via het onderdeel Circulaires van het besloten gedeelte te reageren.

Deel: ' Onderhandelingsakkoord CAO Arbo Unie 2002-2003 '
Lees ook