Informatie: VOOR DE PERS

CNV Tour

Donderdag 22 april 1999

Onderhandelingsresultaat cao besloten busvervoer

Na achttien uur onderhandelen ligt er een onderhandelingsresultaat voor de cao besloten busvervoer (touringcars). Het onderhandelingsresultaat is op een merkwaardige manier tot stand gekomen. Werkgevers stelden vanmorgen vroeg dat er geen onderhandelingsruimte meer was. CNV Tour is daarin teleurgesteld, omdat de bond vindt dat er nog een aantal zaken geregeld dienen te worden. Maar werkgevers wilden niet verder praten.

Toch spreekt CNV Tour van een onderhandelingsresultaat omdat er op het gebied van loon een redelijk resultaat is geboekt. De touringcarchauffeurs krijgen per 1 april van dit jaar 3,25 procent meer loon. Op 1 april 2000 volgt een loonsverhoging van 2,75 procent. Aanpassing van de wachtjaren in de loontabel volgend jaar levert ook nog een 0,5procent op. Daarnaast levert aanpassing van de onregelmatigheidstoeslag nog eens 0,5 procent op. In totaal krijgen de touringcarchauffeurs over twee jaar 7 procent salaris erbij.Voor CNV bestond de inzet voor de cao-onderhandelingen echter uit meer dan het loon. De bond wilde met deze cao een inhaalslag maken en het imago van de sector te verbeteren. Dit onderhandelingsresultaat komt daar onvoldoende aan tegemoet, zo vindt de bond.LedenraadplegingenVolgende week donderdag wordt het onderhandelingsresultaat voorgelegd aan de kaderleden van CNV Tour. Zij moeten bepalen of het in de ledenraadplegingen negatief of neutraal wordt voorgelegd. In afwachting van de ledenraadplegingen zijn mogelijke acties geparkeerd. CNV Tour houdt echter de mogelijkheid open dat naar aanleiding van de ledenraadplegingen er alsnog acties zullen worden gevoerd.

Nadere inlichtingen:

Arjan Huizinga 010-4550050

Zoekwoorden:

Deel: ' Onderhandelingsresultaat cao besloten busvervoer '
Lees ook