Verbond van Verzekeraars

Onderhandelingsresultaat in CAO voor het verzekeringsbedrijf bereikt

Het Verbond van Verzekeraars en de vakbonden hebben in de vijfde onderhandelingsronde een onderhandelingsresultaat bereikt over een CAO voor de verzekeringsbedrijfstak. De nieuwe CAO heeft een looptijd van
1 april 2002 tot 1 juni 2003 en bevat in hoofdlijnen de volgende afspraken:


- De salarissen worden per 1 juli met 2,5% en per 1 december met
1,15% verhoogd. Verder wordt per 1 juli a.s. een eenmalige uitkering van 0,2% bruto gedaan.

- Er zijn afspraken gemaakt over leeftijdsbewust personeelsbeleid en verder is invulling gegeven aan versterking van de employability van de medewerkers.

- Het budget voor kinderopvang wordt met 25% verhoogd tot 0,5%.
- In het kader van het verbeteren van de arbeidsomstandigheden wordt een arbo-protocol tussen partijen opgesteld.

De vakbonden gaan hun leden raadplegen. De CAOs voor het verzekeringsbedrijf binnendienst en buitendienst gelden voor 20.000 werknemers.

4 juni 2002

---

Zoekwoorden:

Deel: ' Onderhandelingsresultaat in CAO voor het verzekeringsbedrijf bereikt '
Lees ook