DRAKA HOLDING N.V.

Onderhandse aandelenemissie Draka Holding N.V.

Amsterdam, 9 december 1999 - De directie van Draka Holding N.V. (draad en kabel voor energie-, communicatie-, en datatransmissie) maakt bekend dat heden 1,4 miljoen nieuwe gewone aandelen Draka Holding N.V. zullen worden uitgegeven. Dit is een uitbreiding van 7,9% van het aantal uitstaande gewone aandelen. De koers van uitgifte wordt gebaseerd op de huidige beurskoers. De aandelen zullen ten volle zijn gerechtigd tot het dividend over het boekjaar 1999 en volgende boekjaren. De opbrengst van de emissie zal worden aangewend voor versterking van de balansverhoudingen, mede verband houdende met de voorgenomen acquisitie van de Zweedse en Noorse kabelactiviteiten van ABB Ltd.

Conform het persbericht van 16 november jl., deelt de directie van Draka verder mede, dat de acquisitie, rekening houdend met onderhavige aandelenemissie zal bijdragen tot een toename van de winst per aandeel en tot het verwezenlijken van de door Draka geformuleerde groeidoelstellingen..

Bij de plaatsing van de nieuwe aandelen zal Kempen & Co optreden als lead manager en De Nationale Investeringsbank N.V. als co-lead manager. Aan het syndicaat is een green shoe optie van 10% verleend.

NOOT voor de REDACTIE: Afzender van dit persbericht is Draka Holding N.V. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer E.Q. Koole, telefoonnummer 020-5689855

09 dec 99 09:12

Zoekwoorden:

Deel: ' Onderhandse aandelenemissie Draka Holding N.V. '
Lees ook